Home

Glykol användning

Glykol är färglös, luktlös giftig och lättlöslig i vatten. Det är den enklaste tvåvärda alkoholen. Det innebär att det sitter en OH-grupp på varje kolatom. Glykol används i bilkylare för att sänka fryspunkten på kylar- vattnet. Glykol är starkt giftig, och mycket små mängder kan ge njur- och nervskador Glykoler är en grupp organisk-kemiska föreningar som är dioler eller alkoholetrar. [1] Dioler är föreningar med två hydroxigrupper, ibland kallade tvåvärda alkoholer.Idag är det normalt endast 1,2-dioler som kallas för glykoler, det vill säga de föreningar där de två hydroxigrupperna sitter på kolatomer bredvid varandra; förr förekom det att alla dioler kallades för glykoler. [2 Byt helst glykolen vartannat år, eller efter cirka 5000 mil. Det är inte för att frysskyddet försämras, men däremot blir skyddet mot rost sämre med tiden. För Longlife-glykol räcker byte efter fem år eller cirka 15 000 mil. Fyll på glykol i expansionskärlet när nivån ligger nära min-strecket

Äldre Wilo IL-E 80/140-7,5/2 - Pumplotsen

Glykol - Alkoholer - Organisk kemi - Kemi - Träna N

 1. Glykol är en vätska som alltid behöver finnas i rätt mängd i din bil, men det är extra viktigt att du säkerställer glykolnivån när det börjar bli kallt ute. Är nivån för låg är det dags att fylla på med glykol. Glykolen har nämligen en anti-frosteffekt som gör att bilen inte blir trögstartad under kalla vintermorgnar
 2. Etandiol, vardagligt glykol, ofta även förtydligande kallad etylenglykol, är den enklaste tvåvärda alkoholen (diolen) med formeln (OH)CH 2 CH 2 (OH). Etandiol har hög kokpunkt på grund av att ämnets molekyler binds via vätebindningar.Ämnet används bland annat i kylarvätska i bilar i syfte att sänka fryspunkten
 3. Glykol är som etanol fast med två OH-grupper istället för en. Det är en OH-förening bunden till två stycken kolatomer. Den kan kallas för etandiol och man kan genom det namnet höra hur glykol är uppbyggd: Etan står för att två kolatomer har en enkelbindning mellan sig, di står för två och -ol står för OH-förening

Glykoler - Wikipedi

Vilken glykol du ska ha är svårt att svara på. Ska du bara toppa upp systemet inför vintern ska du för säkerhets skull använda samma typ som redan finns i systemet. Är du osäker på vilken typ kan du vända dig till en bil- eller kylarverkstad Hudläkemedel Bakteriedödande och svampdödande - använt på torr och fjällig hud, atopiskt eksem, seborré och olika slags hudsvamp. Fuktgivande och fuktbindande; håller kvar fukt i huden nästan lika bra som glycerin, bättre än pantoten och tre gånger så bra som sorbitol. Magra emulsioner med propylenglykol blir lite lösare än med glycerin Röda glykoler är ofta av typen etylenglykol med longlifeteknik, med förlängt rostskydd och klarar längre bytesintervall jämfört med en vanlig standard etylenglykol. eftersom rostskyddstillsatserna i glykolen förbrukas under användning och för att undvika korrosion är det därför viktigt att byta i tid

Då ges möjlighet att på ett kontrollerat sätt ta hand om den glykol som rinner av planen och leda den till spillvattennätet eller att återvinna den. Räddningstjänsten får rycka ut och sanera glykol i en buss på Kungsportsavenyn. En annan tänkbar användning är att suga upp glykol från betong på flygplatser P-Glykol används som en kyl- och värmeöverföringsvätska i förbränningsmotorer. Produkten är baserad på propylenglykol och är mindre giftig jämfört med traditionella etylenglykoler. Lämplig för användning i båtmotorer samt i applikationer med hög risk för läckage i miljön Tvätta händer grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare Sök läkarhjälp vid obehag Kemetyl R-Glykol Longlife kylarvätska är en koncentrerad långtidsverkande frostskyddsvätska för alla typer av vätskefyllda förbränningsmotorer.Produkten är baserad på monoetylenglykol med organiska korrosionsinhibitorer och är rödfärgad.R-Glykol Longlife innehåller inte silikatbaserade inhibitorer och är fri från borater, nitrater, aminer och fosfater (NAP-fri)

Glykol - Så väljer du rätt Allt om Bila

Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka organskador (njurar) genom lång eller upprepad exponering (oral). Tvätta händer, underarmar och ansikte grundligt efter användning. Inandas inte damm eller dimma. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Använd ansiktsskydd, ögonskydd Kylarglykol 774F OEM Röd är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation Glykol. Glykol, utblandat med vatten, används i motorns kylsystem. En blandning av hälften glykol och hälften vatten har en fryspunkt vid -40 °C vilket förhindrar sönderfrysning. Innan det blir kallt varje år bör du därför kontrollera glykolen. Glykolen skyddar även mot rost

Vid byte av glykol tryckte man fram en goja som såg ut som pepparkaksdeg. Alde och Kabe har tillfrågats vad detta kan vara, mest troligt är att det kommit in något i systemet under byggnationen. Kabe har hittills bytt glykolen utan kostnad och ska i väg en gång till i midsommarveckan för att renspola och byta glykol Produktnamn GLYKOL, färdigblandad, Etylen Artikelnr. 361799 Innehåller: Etylenglykol 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. Användningsområde Kylarvätska Användning som det avråds från Får ej blandas med Propylenglykol

Koncentrerad glykol SPARA pengar genom att jämföra priser på 37 modeller Läs omdömen och experttester - Gör ett bättre köp idag hos PriceRunner ANVÄNDNING! För bensin och dieselmotorer, samt för motorer med aluminiumtoppar. Skyddar mot isbildning i kylsystemet samt även mot korrosion.!! Egenskaper! GLYKOL skyddar mot isbildning och förhindrar korrosion.! Dosering / 10 liter vatten! ! xxxxxxx.!!! Förpackning Art Nr! ! 5 lit 1405!! Innehåll Etylenglykol . ! Tillverkningsdatum Produktnamn Glykol färdigblandad -36°C Artikelnr. 361859, 361860 Innehåller: Etylenglykol 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. Användningsområde Kylarvätska Användning som det avråds från Får ej blandas med Propylenglykol. OBS! Får ej förtäras Användning. Främst används etylenglykol som frostskydd i till exempel bilar men även i solfångare. I och med den låga fryspunkten kan den också användas till avisning för flygplan eller vindrutor.. I kylare på bilar har glykolen två funktioner, dels som frostskydd för kylsystemet, dels som rostskydd i kylsystemet Glykoler är mer än bara ett effektivt frostskydd, det har även rostskyddande egenskaper. Vilket är en av orsakerna till att de flesta använder glykol till exempelvis bilarnas kylsystem. Det är stor skillnad mellan den glykol som används i en bilmotor och den glykol som en VVS-firma kan ha användning för

användning av MPG vid låga temperaturer, från -20 grader och kallare. Problemen ökar med ökad inblandningsprocent av propylenglykol. Viskositeten blir vid -25 grader 60 % högre om blandningsförhållandet ökar från 45 till 50% (se diagram 1). Teoretiskt ökar därmed tryckfallet i ledningarna i motsvarande grad Tack vare ett - ännu - okänt läckage någonstans så har jag fått fylla på glykol/vatten i min bil. Till mitt förtret hade jag bara lite av både blå och grön sort hemma, så det blev lite av båda och allt var frid och fröjd. Men på senare tid har jag börjat inse att detta kanske inte var så bra, att blanda menar jag användning i ånga (till 200°C), hetvatten, silikonoljor och fetter, utspädda syror och alkalier, alkohol och bromsvätskor. EPM/EPDM kan även erhållas som FDA-godkända blandningar. EPM/EPDM har vidare utmärkt beständighet mot åldring i solljus och . ozon. Begränsningar: Med undantag för sin beständighet mot polär Grease-Gard. Grease-Gard Premium och Grease-Gard Premium Plus är idealiska för smörjning av lager, drivaxlar och andra rörliga delar där smörjfett behövs.. Grease-Gard Premium är ett litiumbaserat universalfett av hög kvalitet som erbjuder utmärkt prestanda för lätta till medeltunga applikationer, och är idealiskt för användning året runt Användning av metyltionin (metylenblått) vid toxisk vasodilatation Behandling av kramper vid akut förgiftning Behandling av svår vasospasm som orsakats av förgiftnin

Tillverkad för användning i gjutjärns- och aluminium-motorer. Rekommenderas till en mängd olika motorer i entreprenadmaskiner, traktorer, lastbilar och personbilar. Upp till 5 års bytesintervall. Blandningsförhållande 50% -37C°, 33% -22C°. Silikatfri. Vid byte från annan typ av glykol är det viktigt att systemet sköljs igenom. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon samt stationära motorer. Kylarglykol G13 är blandbar med de flesta andra kylarglykoler på marknaden. Blandningsförhållande 50% Glykol = -35°C 41% Glykol = -25°C 36% Glykol = -20°C Motor/fordonstillverkare rekommenderar att kylarvätska (glykol) blandas med demineraliserat vatten för att minska risken för korrosion och skador på.

kräver ändå försiktighet vid användning och förvaring. Lampolja och tändvätska används i samband med öppen eld. Skruva alltid på kapsylen direkt efter användning och ställ undan förpack Produktnamn Glykol, longlife, färdigblandad Artikelnr. 361853, 361854 UFI ---1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från. Användningsområde Kylarvätska Användning som det avråds från Får ej blandas med Propylenglykol. OBS! Får ej förtäras

Vid användning i icke-cirkulerande system så skyddar VAKE Antifrostvätska mot frostsprängning ner till -70 grader C vid 50/50 blandning. Glykol har en söt smak, barn och husdjur märker inte hur farligt det är. Barn skall uppsöka sjukhus vid så låga mängder som en tesked med 50% Etylenglykol MPM introducerar 86000 ALP/86000CLP som är en glykol för asiatiska bilar med ett lågt Fosfatinnehåll. 86000ALP-serien: en antifrost som ska spädas, 86000CLP-serien: ett färdigt kylmedel -37°C. Nästan samtliga bilmodeller från Mazda, Lexus, Toyota, Nissan Subaru med flera använder sig av denna glykol för kylsystemet GLYKOL 774C OEM En blågrön glykol som uppfyller Volvo 1286083/002 Glykol 774C OEM Blågrön består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket med bl.a silikat för ett utmärkt korrosionsskydd för de flesta metaller inklusive aluminium. Innehåller ej nitriter, aminer eller.. Alde rekommenderar användning av propan i hela norra Europa. Propan kan användas ner -42 °C medan butan är mer lämplig för temperaturer från +5 °C och uppåt. Frågor om glykolvätskan i värmesystemet Alde rekommenderar en glykol av kvalité G12++ eller G13 Glykolen är en högkvalitativ longlife etylenglykol utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Egenskaper STARTA Glykol G48 Heavy Duty är en koncentrerad longLife glykol och skall blandas me

Glykol och kylarvätska till din bil - Köp online hos

lyft, installation, drifttagande, användning, montering och demontering, inställning, underhåll och hantering finnas med på svenska. EGENKONTROLL . Kontroll som du utför själv. Kontrollera mot Checklista, dels kontroll enligt AFS och dels enligt SNFS (köldmediekungörelsen). Skriv intyg och se till att det finns skylt på anläggningen Glykol 774F OEM Gul är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation

Glykol Glacelf Auto Supra Flourescerande rosa/orange koncentrerad monoetylenglykol med organiska korrosionshämmare. Tillverkad för användning i gjutjärns- och aluminium-motorer. Rekommenderas till en mängd olika motorer i entreprenadmaskiner, traktorer, lastbilar och personbilar. Upp till 5 års bytesintervall longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. Produkten är blandbar med de flest Glykol , Etylen Volvo Coolant , Grön 1 Liter, Koncentrerad. Visa all text . Visa mindre. 142 kr 177 kr. Köp Vid användning i icke-cirkulerande system så skyddar VAKE Antifrostvätska mot frostsprängning ner till -70 grader C vid 50/50 blandning. Visa all text . Visa mindre Absol saneringsmedel och absorbent använder du för att: Absorbera organiska vätskor. Absol suger upp alla typer av organiska vätskor. Hit hör t ex hydraul-, smörj- och eldningsoljor, fetter, lösningsmedel som thinner, lacknafta och fotogen samt färg- och lackavfall Armatec använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webbplats. Om du vill ha mer information om vår användning av cookies, inklusive hur du kan blockera eller radera dem, läs mer här. Jag bekräftar att jag har tagit del av informationen om Armatecs användning av cookies

Etandiol - Wikipedi

Alkoholer - Mimers Brun

 1. Om du vill ha mer information om vår användning av cookies, inklusive hur du kan blockera eller radera dem, läs mer här. Ej fluider så som glykol. AMA-text PSG.11 Säkerhetsventiler i vätskesystem Säkerhetsventil AT 4641, G..., för varmvattenanläggningar, med öppningstryck.
 2. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Ej tillämpbart. OKQ8 Glykol Färdigblandad Materialanvändning :Frostskyddsvätska för motorer Akut: 112 (Begär Giftinformationscentralen) e-mailadress till de
 3. OBS. Blanda ej denna glykol med blåfärgad glykol. Kylarglykol 774F OEM Röd Kylarglykol 774F OEM Röd är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar
AN-Koppling till aluminiumrör (Bensin/E85 )/AN6/AN8/AN

Bilfrågan: Vilken glykol ska jag ta? Vi Bilägar

Alkoholer - Naturvetenskap

Information om Castrol Glykol (Färdigblandad) - 1L. Färdigblandad glykol av hög kvalitet från Castrol för användning till MC och moped. Mängd: 1L Tål kyla ner till -25°C Möter kraven för: - ASTM D3306 (I) - BS 6580:2010 OBS! Ej för användning på modeller med med magnesiumlegerade block OBS! Egenskaper. Tillverkare Castrol. Kylarglykol 774F OEM Gul är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation IT-117 Glykol Röd Longlife För användning i t.ex. aluminium motorer. Ger ett effektivt skydd mot korrosion och frost. Följ alltid motorfabrikantens anvisningar vid byte av kylarvätska. 50/50 blandning ger ett frysskydd ner till -38°C. Artikelnr. 25 liter dunk IT11710 210 liter fat IT11720 . Ladda ned säkerhetsdatabla Vår webbutik erbjuder billiga Kylarvätska för VOLVO 940 I Sedan (944) 1990 Vi erbjuder ett stort sortiment av alla sorts Glykol Volvo 940 Sedan, biltillbehör och reservdetaljer i hög kvalite

Kylarglykol Koncentrerad STARTA 774F Jul

 1. glykol översättning i ordboken svenska - tyska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk
 2. Glykol 774F OEM Röd är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. Skyddar mot frysning och kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation
 3. Ethylene glycol, the product on which Antifrogen® N is based, is classified in water hazard class WGK 1 (slightly water-polluting) according to the list of water-polluting substances (VwVwS from 17.05.1999). This also applies to mixtures of Antifrogen® N with water
 4. Glykol G13 är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Ring oss: +46 411 211 660. P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning P260 Inandas inte dimma eller ångor P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskyd
 5. st lika viktigt för att kylarvätskan ska fungera korrekt och under hela serviceintervallet
 6. Toxiska alkoholer och glykol SK-kurs GIC 20 nov 2019 Jonas Höjer. Alkoholer, glykol Antal frågor till GIC per år, cirka: Etanol och isopropanol 1 500 schema för användning under dialys. Dialysbehandlingen kan avbrytas då S -metanol sjunkit till <7 mmol/l, förutsatt att ingen acidos föreligger

glykoler på marknaden. GLYKOL GUL FRIXOL GLYKOL GUL Frixol Glykol Gul är en högkvalitativ OEM-god-känd longlife glykol. Utvecklad och formule-rad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, statio - nära motorer och båtar Användning För bensin och dieselmotorer, samt för motorer med aluminiumtoppar. Skyddar mot isbildning i kylsystemet samt korrosion. -15 grader 1 del glykol, 2 delar vatten-25 grader 2 delar glykol, 3 delar vatten-35 grader 1 del glykol, 1 del vatten Innehåll Etylenglykol Detta gör användningen mer praktisk och bekymmersfri. Visste du att oavsett typ av glykol bildas frätande syra när glykolen kommer i kontakt med vatten och syre. Detta stoppas genom att hälla i ytterligare kemikalier av ofta hemligt slag, så kallade inhibitorer

PEAK Antifreez

Analys av Glykoltyp - EarthCare Glyco

Glykol, färdigblandad för 68 kr - Köp Kylarvätska billigt

Vår rekommendation är att 50% Q8 Glykol (koncentrerad) blandas i vatten. Mer än 60% Q8 Glykol bör inte tillsättas, eftersom denna inblandning ger maximalt frysskydd (fryspunkt ca -50°C). Byt kylvätska i enlighet med bilfabrikanternas anvisningar. Använd aldrig outspädd Q8 Glykol glykol. There is one post tagged glykol. Byta kylarvätskan. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning. Om du vill veta mer, inklusive hur du kontrollerar cookies, se: Cookie-policy Independent Publisher empowered by WordPres

SUS 304 & 316 Wire Flätade Teflon PTFE Konvolutade

Skaka burken väl innan användning. Spray lätt och jämnt, håll flaskan 3-5 tum bort från önskat Hydrofluorocarbon 152a, Dimethyl Ether, Alcohol Denat., Propylene Glycol, PEG-75 Lanolin, VP/VA Copolymer, Acrylates Copolymer, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Magnesium Carbonate, Silica, Water/Aqua/Eau, Triethoxycaprylylsilane. ProMeister Glykol Longlife G12+ 20L. ProMeister Glykol Longlife är en koncentrerad långtidsverkande frostskyddsvätska för alla typer av vätskefyllda förbränningsmotorer. Produkten är baserad på etylenglykol med organiska korrosionsinhibitorer. Innehåller ej silikatbaserade inhibitorer. Innehåller ej borat. NAP fri Absol är en miljöprodukt framställd av kalk och sandsten, som snabbt och effektivt suger upp oljor, oljeemulsioner, fett, färg, syror och vissa asfaltslösningar. Absorberar även vatten. Eftersom det är gjort av kalk och sandsten är pulvret basiskt, och n Glykol Gul Koncentrerad 1l. Tänk på att sortimentet kan variera mellan butikerna. Kylarglykol Longlife Koncentrerad är en kylarvätska baserad på monoetylenglykol. kommunicera och lämna erbjudanden och för att följa upp och utvärdera användningen av våra digitala kanaler Vår färdigblandade glykol är specialanpassad för ditt Alde Värmesystem och klarar temperaturer ner till -37 °C. Utöver frostskydd och skyddslager mot korrosion smörjer den cirkulationspumpar och bidrar till att förhindra bakterietillväxt i systemet. Alde Premium Glykol G13 ger ett långvarigt skydd och behöver bara bytas vart 5:e år

Piusi handpump 2 BSP med 3m slang och munstycke Sagro

Glykol - så farlig är den giftiga miljöboven Allt om Bila

glykol-samarbete. Popularitet. Det finns 352205 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1046590 ord. Det motsvarar att 33 procent av orden är vanligare. Det finns 3717 ord till som förekommer lika ofta. Sammanlagt har detta ord hittats 49 gånger av Stora Ordboken Xbrow gel är en ögonbrynsgel från Xlash som fixerar dina ögonbryn med en naturlig, lätt och genomskinlig formula som håller hela dagen. Använd ensam för att tämja och forma dina egna bryn eller använd som ett avslutande steg i din ögonbryns-makeup för en perfekt look. Fixerade ögonbryn i 12 timmar Innehåller fibrer för fylligare bryn Lätt formula Vattenfast Borsten har en unik. Tigi Bed Head Urban Re-Energize 1 Shampoo Perfekt till normalt hår som behöver en daglig pick-me-up. Välgörande ingredienser: Radikal glans-upplevelse för ditt hår. Återupplivar livlöst hår.Urban Antidote 1: Jobba hårt, ha kul... för det är sånt du gör. Ge ditt hår nytt liv med detta återfuktande, stärkande och glans-givande shampoo. Re-Energize ditt trötta hår AdProline 774F OEM Gul kylarglykol är en högkvalitativ OEM-godkänd longlife glykol. Utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil-och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar användning ökar, nämligen tvåtaktsoljan. Det är många som inte inser att tvåtaktsoljan faktiskt är en motorolja. Detta beror kanske på att man tror att det är en bränsletillsats bara för man häller den i bensinen. Men tvåtaktsoljan har precis samma funktion som en vanlig motorolja, nämligen at

Uretan – WikipediaHanddukstork Arrow Hjälmaren 800x500 mm Krom | RörfokusHANDDESINFEKTIONSMEDEL 600ML

Fyllde på glykol i systemet men det mesta av glykolen blev stående kvar. i kärlet, vilka kan kombinera datan med annan information som du delat med dom. Genom att använda hemsidan godkänner du användningen av cookies som beskrivs i våra villkor användning av branschlistan är det viktigt att ta hänsyn till det specifika objektet och använda branschlistans uppgifter i ett vägledande syfte och inte som ett facit. För ett fåtal branscher var underlaget/objektrapporten från EBH-stödet inte tillräckligt omfattande för att uppge branschtypiska föroreningar Glykolen som används är av typen monopropylenglykol, varför den ofta benämns kort och gott som propylenglykol (PG). Användningen av organiska syror ger en längre livslängd på kylarvätskan då dessa inte bryts ned lika lätt som silikater eller fosfater 1079 Glykol Havy Duty är en högkvalitativ longlife etylenglykol utvecklad och formulerad för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Lämplig för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar Våra glykoler är utvecklade för att klara de höga krav som ställs från ledande bil- och motortillverkare. Glykolerna är lämpliga för användning i personbilar, tunga fordon, stationära motorer och båtar. De skyddar mot frysning, kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation Hitta perfekta Glycol bilder och redaktionellt nyhetsbildmaterial hos Getty Images. Välj mellan premium Glycol av högsta kvalitet

 • Kraftfahrer gehalt 2017.
 • Lamm nyårsmeny.
 • Almunecars vänner.
 • Rundreise la reunion.
 • Nc state football.
 • Wemind tierp.
 • Seirosafar iran.
 • Single events baden württemberg.
 • Vad betyder tisdag.
 • Marsipan lubeck.
 • Förvärvsinkomst definition.
 • Treälvskortet.
 • Vd rapport innehåll.
 • Varuhuschef xxl halmstad.
 • Eu politics reddit.
 • Herrgårdsweekend södermanland.
 • Faktaböcker om andra världskriget.
 • Reitan convenience kontakt.
 • Afs 2009 12.
 • Svenskt tenn vaxduk.
 • Utsläpp bmw x5.
 • Saker att göra med familjen.
 • Wii u media markt.
 • Lediga jobb studieförbund.
 • Son of bigfoot full movie.
 • Vem har jakträtt.
 • Html css align.
 • 15 km fristil herrar resultat.
 • Abu dhabi flygplats.
 • Nocturnal animals list.
 • Bonde dating.
 • Övergångskoppling avlopp.
 • Autosvar mail mac.
 • Genesis mining iceland ehf.
 • Sydsvenskan malmö kontakt.
 • Niedersachsen.
 • Vollendung des 25. lebensjahres.
 • Reina isabel gran canaria.
 • Jobs ab 14 paderborn.
 • Winora talparo 2016.
 • Nätverksinställningar samsung tv.