Home

Modersmål skolverket

Resurser för undervisning i modersmål - Skolverket

På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Modersmålslärare har en viktig roll i att förstärka modersmålet och att vara länk mellan elever, föräldrar och samhälle. Till de sex avsnitten medföljer även lärarhandledning Förskolan ska medverka till att barn med ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål. I förvaltningsområden för nationella minoriteter har barn som har rätt till förskoleplats också ha rätt till en plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska

Ämne - Modersmål. Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden Modersmål utom nationella minoritetsspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Skolverket Created Date På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Det finns även olika exempel för att konkretisera hur elevernas olika behov av studiehandledning på modersmålet kan utformas skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. det finns ett positivt statistiskt samband mellan elevernas läsförståelse på somaliska och deras betyg i ämnena modersmål, svenska som andraspråk och matematik

Rätt till modersmålsundervisning - Skolverket

 1. oritetsspråk. De har producerats av erfarna modersmålslärare i nära samarbete med Skolverket. Kontakta oss. Skolverket 106 20 Stockholm Besöksadress: Fle
 2. Språkkoder för moderna språk och modersmål. Språkkoderna är hämtade från internationell språkstandard (ISO 639-3). Saknas kod för det språk skolan tänker erbjuda kontaktas Skolverket, gärna via uls@scb.se ISL KAT SIN FUL Fula/Fulani Observera att modersmålskoden inte anges som alternativ till modernt språk
 3. Kontakta Skolverket om du inte hittar den kod du söker. Språkkoder för moderna språk, modersmål och språk specialisering för gymnasieutbildning. Språkkoden bildar kurskod tillsammans med ämneskoden för moderna språk, modersmål eller språk specialisering
 4. oritetsspråk. Du kan välja att läsa ditt modersmål som språkval. Du har särskilda rättigheter att få läsa ditt modersmål om du tillhör en nationell
 5. Skolverkets webbplats Tema Modersmål har sedan många år varit en viktig plattform för bland annat modersmålslärare, studiehandledare och andra som undervisar elever med annat modersmål än svenska. Nu har Skolverket planer på att stänga ner webbplatsen från och med den 2 januari 2018, något som väckt en stor oro bland användarna

Elever som fortsätter lära sig sitt modersmål lär sig också svenska bättre. Det visar en studie som presenteras i dag i samband med att den internationella. Skolverket 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 322 00 Fax: 08-24 44 20. Länkar. Skolverket Om läromedlen Rätten till att utveckla sitt modersmål. De har producerats av erfarna modersmålslärare i nära samarbete med Skolverket. Kontakta oss. Skolverket 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 322 00 Fax: 08-24 44 20. Länkar. Skolverket Om läromedlen Rätten till att utveckla sitt modersmål. Skolverket har publicerat ett stödmaterial, Studiehandledning på modersmål - att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever, som syftar till att vara ett stöd i hur man kan organisera och genomföra studiehandledningsinsatser på modersmål Därför tror jag att modersmål spelar en viktig roll vid uppbyggandet av personlig, kulturell och social identitet. Utvecklar personligheten. Modersmålet är vårt första språk. Det vackra ljudet av vilket man hör och blir bekant med i livmodern innan man föddes, har en så viktig roll i att forma våra tankar och känslor

Ämne - Modersmål - Skolverket

 1. Modersmål eller förstaspråk (L1) är det språk som en person först lär sig tala som litet barn. [1] En person kan ha flera modersmål om hen lärt sig flera språk samtidigt, till exempel genom att ha föräldrar som talar olika språk, se flerspråkighet.. När personen lär sig ytterligare språk efter att modersmålet har etablerats, så klassificeras det som ett andraspråk eller.
 2. Även Skolverket betonar i stödmaterialet Studiehandledning på modersmålet (rev. 2015) att studiehandledning på modersmålet möjliggör för eleverna att följa med i undervisningen. Med en god tillgång till studiehandledning på modersmålet kan eleven ha möjlighet att gå över till den ordinarie undervisningsgruppen i ett tidigare skede än vad som annars hade varit möjligt
 3. Skolverket har producerat en kortfilm om fjärrundervisning och hur den kan användas för undervisning av svenska som andraspråk. På filmen kan du se hur vi stödjer elever, Fjärrskolan erbjuder även studiehandledning på elevernas modersmål
 4. Studiehandledning på modersmål. Skolverkets rapport Med annat modersmål, som bland annat bygger på intervjuer, visar att många är osäkra på vad studiehandledning på modersmål egentligen. innebär. 6 Det kan till exempel vara oklart vad studiehandledningen ska innehålla och. vilka elever som ska få detta stöd
 5. studiehandledare på modersmål; studie- och yrkesvägledare; mentorer . Tre skolors organisation av mottagande och kartläggning. Möt tre rektorer och en verksamhetsansvarig som har en stor erfarenhet av mottagande av nyanlända elever och har prövat ut Skolverkets kartläggningsmaterial. Film: Tre skolors organisation av mottagande och.
 6. Räknas modersmål med i betyget? Visa alla frågor. 18 jun 2018. FRÅGA Hej jag undrar om modersmål räknas med i meritvärdet när man ska söka till gymnasium för ibland tänker jag är det lönt att gå i modersmål om poängen inte räknas för många säger att de inte räknas så vill vara säker om det räknas eller inte

Modersmål. Att läsa sitt modersmål är viktigt för elevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet. Om minst fem elever i kommunen är anmälda till modersmålsundervisning i ett språk är verksamheten skyldig att starta undervisning under förutsättning att behörig lärare kan anställas Nyfiken på den svenska skolan. På tigrinja. Tecknad. Om vilka olika typer av skolor som finns i Sverige, och om olika gymnasiealternativ. Du får reda på hur betygen fungerar, och om elevhälsa och föräldramöten. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en förståelse för det svenska skolsystemet. Information om skolan från hemsidan Information o

Studiehandledning på modersmålet - Skolverket

en förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever som tas emot inom skolväsendet i grundskolan och motsvarande skolformer, ett uppdrag till Skolverket om att samordna och driva utvecklingen av studiehandledning på modersmålet Skolverket - Modersmål. foto : sandviken.se. Modersmål Målet med undervisningen i ämnet modersmål är att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Undervisningsmaterial Webbplatsen Tema Modersmål erbjuder undervisningsmaterial på 44 modersmål och stöder olika läromedelsprojekt

Modersmålsundervisning viktig för somaliska - Skolverket

Modersmålsstöd, Tema modersmål (Skolverket) Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se. Annat. 27 nov 2008 PÅ SKOLVERKETS hemsida finns en särskild flik som handlar om modersmålsstöd i förskolan. Där. Läs mer om undantag i engelska på skolverket.se. F E D C B A Betyg. Fysik. För att vara behörig till Modersmål/teckenspråk. Har du inte läst Modersmål/teckenspråk kryssar du i hoppa över i kryssrutan. Skolverket ska efter en ansökan som avses i första stycket eller en ny ansökan komplettera en lärares eller förskollärares legitimation med behörighet utöver behörighet som följer av en examen som anges i första stycket, 1. modersmål, 2. ett yrkesämne i a) gymnasieskolan, b) gymnasiesärskolan,. Välkommen till Lärportalen. Här finns material för att utveckla undervisningen tillsammans med dina kollegor. Läs nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik Modersmålet ska vara ett språk som barnet förstår och talar i hemmet dagligen med en eller båda föräldrar. För att vi ska kunna undervisa i ett modersmål måste det finnas minst fem elever i kommunen som önskar sådan undervisning och att det finns en lämplig lärare. Det språk eleven väljer bör gälla från förskolan till gymnasiet

Mitt Språk Skolverket

Steg 2. I Steg 2 kartläggs elevens kunskaper inom områdena litteracitet och numeracitet.Materialet hittar du genom att välja Litteracitet eller Numeracitet i vänstermenyn.. De båda delarna ger tillsammans med Steg 1 underlag för att bedöma i vilken årskurs och undervisningsgrupp en nyanländ elev i grundskolan eller motsvarande skolformer bör placeras, samt hur tiden mellan de olika. Ursprungskriteriet säger att modersmålet är det språk man lärt sig först, och att barn som lär sig två språk från början har två modersmål. Enligt kompetenskriteriet är det språk som behärskas bäst modersmålet. Detta kriterium innebär också att man kan byta modersmål under livets gång Skolverket 2016 6 (11) Att tänka på • Undvik att använda termer som modersmål och andraspråk i dina frågor till eleven eftersom dessa begrepp är svåra att definiera. Fråga i stället när eleven lärt sig sina språk, hur eleven använder språken samt hur eleven själv tycker att hon eller han behärskar sina språk

Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Möjlighet att få utveckla modersmål underlättar inlärningen både av nya språk och kunskaper. Skolan har i uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål, så att eleverna får förutsättningar att utveckla språk (både modersmål och svenska) och kunskaper. Skolverkets uppdrag med Tema modersmål och arbete inom regeringens strategi för. romsk inkludering 2012-2032. Skolverket i april 2013. Mats Wennerholm. Undervisningsråd. Show more documents ; Share ; Embed ; Download; Info Flag. Studiehandledning på modersmålet innebär att ditt barn kan få stöd i skolans olika ämnen på sitt modersmål. Rätt till studiehandledning beror på hur bra barnet behärskar det svenska språket. Det är skolan som avgör om eleven behöver studiehandledning

Viktiga matte/svenska-begrepp på fler modersmål. Studiestöd. 19 mars, 2015 malincarlsson 1 kommentar. Jag har mha våra modersmålspedagoger skapat ett par dokument för att kunna förtydliga viktigt begrepp som jag använder i min undervisning för mina elever med annat modersmål i svenska. Skolverket; Twitter; UR läsinlärnin Modersmål är ett ämne som kan läsas hela grundskoletiden. Läs mer om Grundskola & grundsärskola › Gymnasieskola Skolverket; Kontakt. Enheten för flerspråkighet. 018-727 20 26. Skicka epost. Fyrisborgsgatan 2, 3 vån. Fler kontaktvägar. Om webbplatsen Det material som finns på vår webbplats Tema Modersmål har inte den kvalitet som Skolverket ska erbjuda. Vår bedömning är att det bästa är att vi flyttar över det mest använda materialet till huvudsajten, skriver Kjell Hedwall, Skolverket, i en replik

Koder för studievägar, yrkespaket och språk - Skolverket

Skolverket har producerat en kortfilm om fjärrundervisning och hur den kan användas för undervisning av svenska som andraspråk. På filmen kan du se hur vi stödjer elever, de lokala lärarna och skolor via fjärrundervisning Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. (Källa: Skolverket) Modersmål. En elev har rätt att läsa sitt modersmål om. en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska; språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemme Skolverket ville dock inte tänka om i frågan om nedläggningen. Man hänvisade till att man inte kan kvalitetssäkra de språkspecifika sidorna som fanns på Tema Modersmål. Man lovade att man på Skolverkets nya hemsida kommer att lyfta modersmålsundervisning och studiehandledning på ett mer integrerat sätt, det vill säga i anslutning till information och material som riktar sig till. Kursplan modersmål, grundskola (Skolverket) Kursplan modersmål, gymnasiet (Skolverket) Kontakta oss. Skövde kommun Fredsgatan 4 541 83 Skövde Kontaktcenter: 0500-49 80 00 Felanmälan dygnet runt: 0500 - 49 97 00 E-post: skovdekommun@skovde.se Fax: 0500-41 49 60 Organisationsnummer: 212000-171 Modersmål är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan. Ämnet modersmål är frivilligt. Om eleven är anmäld till undervisningen måste han eller hon dock delta. Betygskriterier finns och betyg i modersmål ges från årskurs 6 till 9 och i gymnasiet. Förutsättningar Förskola

Söker du efter Kommentar till kursplanen i modersmål (Grundskolans läroplan 2011) av Skolverket? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan Abdullahi Mohamed Mohamud arbetar som modersmålslärare på ett flertal olika skolor i Partille och han vill också gärna verka som en brobyggare mellan föräldrarna, barnen och skolan. Vi får följa med honom på lektioner, under studiehandledning, utvecklingssamtal och småprat med andra lärare på skolorna 13.00 Effektiv studiehandledning på modersmålet. Alla elever bör få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, och för nyanlända elever kan studiehandledning på modersmålet vara avgörande för att målen i skolans olika ämnen ska uppnås Tema Modersmål - Fleminggatan 14, 106 20 Stockholm, Sweden - Rated 4.3 based on 6 Reviews Saknar språ

eller utveckla barns modersmål eller andraspråk (Conteh och Brock, 2011). I förskolegrupper där det finns fler barn med samma modersmål kan förskolepersonalen skapa utrymmen där barnen har möjlighet att använda sig av modersmålet, som ett tankeredskap, via den fria leken eller tillsammans med en pedagog som kan barnens modersmål Skolverket: Med modersmålet som gemensamt språk. Text: Annsofie Engborg [2019:01, 2019-01-15] På Skolverket webbplats, under 'Skolutveckling' och underkategorin 'Inspiration och stöd i arbetet', finns ett stödmaterial utarbetat för sfi-lärare, om digitala verktyg, modersmålsstöd och läs- och skrivinlärning. Vuxna som studerar på sfi möter flera utmaningar, konstaterar.

SKOLVERKET. 3. Modersmål och Moderna språk i styrdokumenten. 3.1 Rätten till modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning. Modersmålsstöd i förskolan. I Läroplan för förskolan, Lpfö 98, står att Förskolan skall bidra till att barn. med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svensk Modersmal.skolverket.se; READ. svenska - Tema Modersmål - Skolverket . READ. Tiknopenja o baropral - Lillasyster och storebror. Av. Eleonor Frankemo. Illustratör. Martina Bornehav. Här är Sander. Sander är åtta år. Han är en snäll men busig pojke. Här. Tema modersmål - Skolverket Du som är intresserad av modersmålsstöd, modersmålundervisning och studiehandledning på modersmål upattar en samlad information och möjlighet till diskussion. Webbplatsen är i första hand formad som en resurs för de som arbetar inom barnomsorg och skola men alla besökare är givetvis lika välkomna Information om nationella minoritetsspråk i förskola, förskoleklass och skola, Skolverket. Finskt förvaltningsområde. Sedan 2010 tillhör Västerås det finska förvaltningsområdet. En modersmålslärare som har samma modersmål som du har kan förklara till exempel matematik, fysik, kemi och samhällsorienterade ämnen för dig modersmål än svenska stadigt och synen på modersmål är i allra högsta grad en viktig fråga. (Skolverket 2011). 3 3.2. Rätten till modersmålsundervisning Före 1990-talet hade man rätt till undervisning på modersmål om språket var ett levande inslag i.

Modersmål eller inte? Modersmål eller inte? Om dina föräldrar har ett annat språk än svenska kan du få undervisning i deras språk, Skolverket har tagit fram kursplaner i modersmålsundervisningen för de nationella minoritetsspråken, men ingen för svenskt teckenspråk (Skolverket, 2018) Utbildningen i förskolan ska alltså uppmuntra och stötta barns flerspråkiga utveckling. Att barn lär sig flera språk parallellt är vanligt i världen. Studier visar att barn som behärskar både modersmålet och andraspråket på en hög nivå har kognitiva fördelar och störr Välkommen! Välkommen till Skolverkets bedömningsportal. Bedömningsportalen riktar sig till lärare och ska fungera som en prov- och uppgiftsbank - ett stöd i arbetet med bedömning och betygssättning Skolverket har tagit kritiken på största allvar och ska kritiskt granska provens form och innehåll, bl.a. gällande mängd text och språklig nivå i proven i matematik A. För elever med annat modersmål är det viktigt att kunna genomföra nationella provet i ämnen som är relevanta - i första hand matematik och engelska och/eller svenska elever med annat modersmål och detta ställer krav på lärarens och skolans beredskap för att ta emot dessa elever och erbjuda dem förmågor till en likvärdig utbildning (Skolverket, 2008). Elever med invandrarbakgrund eller annan kulturell bakgrund har ibland med sig ett annat skolbeteende än det som förväntas i svensk skola

Språkval och meritpoäng - Utbildningsguiden - Skolverket

Skolverket beslutar i fråga om godkännande av sådana utbildningar som avses i första stycket. språk och kultur, moderna språk, modersmål eller svenskt teckenspråk för hörande erbjudas. På naturvetenskapsprogrammets inriktning naturvetenskap och samhälle får som naturvetenskapligt ämne kurser i biologi,. Vem har rätt att läsa ämnet modersmål? Grundskolan och grundsärskolan. Här gäller Skollagen 10 kap. 7§, samt Skollagen 11 kap. 10§: En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, oc - Vi måste erbjuda våra elever en undervisning som tränar de förmågor som är relevanta i samhället idag. Hur mycket tid ska vi lägga på handstil och rättstavning när den snabba teknikutvecklingen ställer andra krav Skolverket, lägg inte ner Tema Modersmål Nedläggningen är ett svek mot modersmålslärarna och mot alla flerspråkiga föräldrar och barn runt om i Sverige som använder webbplatsen. Skolverkets webbplats Tema Modersmål bör utvecklas, inte avvecklas

Tidigare var det upp till varje skola att bedöma om en elev hade grundläggande kunskaper i sitt modersmål, och i så fall också rätt till undervisning. Det var en svår bedömning och olika kommuner tog olika beslut. I samband med den nya lagen har Skolverket fått i uppdrag att ta fra Sparad från modersmal.skolverket.se. Tema Modersmål. Mötesplats och informationsplats för modersmål i förskolor och skolor. Linux.

Skolverket, lägg inte ner Tema Modersmål Sv

Modersmålet handlar om identitet, därför att det jätteviktigt att föräldrarna ger stöd i barnens modersmålsutveckling. Så jobbar vi med nyheter. Läs mer här! Abdulvahap Batu Saved from modersmal.skolverket.se. Material. Mötesplats och informationsplats för modersmål i förskolor och skolor. Skolverket har undersökt modersmål och studiehandledningen och har kommit med en rapport Med annat modersmål som bygger på intervjuer visar att, många elever är osäkra på vad studiehandledning på modersmål egentligen innebär (Skolverket, 2008). Det kan vara oklart vad studiehandledningen ska innehålla och vilka elever som ska f

Modersmål viktigt för nytt språk - P4 Göteborg Sveriges

Modersmålsundervisning. Modersmålet är av grundläggande betydelse för individens språk, personlighets - och tankeutveckling . Det är ett medel för kommunikation, för att utveckla människans identitet och hennes förmåga att lära, men det är också nyckeln till det kulturella arvet och den egna kulturens litteratur Länkskafferiet har ny ägare! Länkskafferiet drivs sedan sommaren 2015 av UniPoll AB som håller innehållet uppdaterat. Nu vill vi lägga till nya länkar lämpliga för skolarbete. Arbetet sker ideellt och det gör att vi letar efter skolbibliotekarier och lärare som är intresserade av att bidra med nytt innehåll Svenska som andra språk - Verb Grundnivå Lexin Animationsteman (Tema Modersmål, Skolverket) Vardagliga verb indelade i 15 teman. De studernade kan slå upp verbet, se hur det är skrivet, höra hur det låter och se en animation

Mitt Språk | Skolverket

Vad innebär studiehandledning på modersmålet och krävs det

Konferensen vänder sig till dig som undervisar i modersmål eller arbetar som studiehandledare. Konferens på distans Madeleine Médoc har arbetat med nyanländas lärande som förskollärare, rektor och undervisningsråd på Skolverket https://larportalen.skolverket.se 1 (10) Språk-, läs- och skrivutveckling - Grundskola åk F-3 Modul: Tidig läsundervisning Del 4: Att arbeta medvetet med ordförrådet Att arbeta medvetet med ordförrådet Christine Cox Eriksson, Högskolan Dalarna Barnets språkutveckling under de första åren i livet spelar en viktig roll för senar Lärande är starkt förknippatmed modersmålet och att befästa kunskaper i det egna språket är en väg till att lära också på svenska Ännu ettsyfte med ämnet modersmål är således att verka för att öka förståelsen mellan olika folk och olika kulturerKursplan för Modersmål, Skolverket, inrättad 2000Sidan 42 av 4

Sparad från modersmal.skolverket.se. Tema Modersmål. Mötesplats och informationsplats för modersmål i förskolor och skolor. Sparad av Digitala verktyg för lärande. 2. Periodiska Systemet Kort Hittills har man en integrerad tjänstefördelning när det gäller modersmål alltså som modersmålslärare har både modersmål och studiehandledning i tjänsten. Vi försöker integrera båda begrepp för att inte skapa vi studiehandledare och de modersmålslärare . En annan motiv är att studiehandledningen skall vara avtagande i timmar I juni 2015 gav Regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram ett förslag till Kunskarav i läsförståelse för svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1 inom grundskolan, sameskolan och specialskolan. Kunskaravet för lägsta godtagbara nivå för läsförståelse i årskurs 1 har tagits fram med utgångspunkt i det centrala innehållet och nuvarande kunskarav i svenska och. Klicka på länken till kursplaner för Modersmål 1, Modersmål 2 och Modersmål aktiv tvåspråkighet Ämne - Modersmål, kursplaner, gymnasieskolan, skolverket.se. Klicka på länken till kursplaner i Moderna språk (I dagsläget erbjuder vi endast i kinesiska) Ämne - Moderna språk, kursplanerk, skolverket.s https://larportalen.skolverket.se 2 (11) I den tredje domänen, den reflekterande och kritiska, sker en utveckling från ett specialiserat språkbruk och lärande till en förmåga att kritiskt reflektera och värdera information som man tar del av (Macken-Horarik 1998), det vill säga den typ av kompeten

Modersmålsundervisning påverkar oss språkligt och

högstadiet). I promemorian görs bedömningen att Skolverket bör ges i uppdrag att ta fram förslag till stadieindelade timplaner även för övriga obligatoriska skolformer. I dag finns det möjlighet för Statens skolinspektion att besluta att en huvudman får bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa tim-planen Språkinlärning för arabisktalande elever där texterna utgår från elevernas vardagliga miljö i Sverige samtidigt som de är politiskt och religiöst neu modersmål. infördes i skolan. I kunskapsöversikten föredrar vi över-lag benämningen förstaspråk, eftersom beteckningen modersmål också kan syfta på ett ämne i skolan. När vi hänvisar till lagar eller dokument där modersmåls-begreppet används har vi dock valt att behålla termen modersmål. Vi använder också benämningen moders 1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, 2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och 3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare. Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev

Malmö stad har dragit in all hemspråksundervisning för elever som går i förskoleklass. Helena Lundgren, undervisningsråd på Skolverket menar att kommunen har rätt att göra så, även för. Det svenska samhället är flerspråkigt och mångkulturellt. Barn och ungdomar med ett annat modersmål än svenska har särskilda förutsättningar att utveckla flerspråkighet och är en tillgång att ta tillvara. Verksamheten för modersmålsundervisning och studiehandledning erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning för elever som går i skola i Ystads kommun Arbeta växelvis på modersmål och på svenska; Rektor är ansvarig för och engagerar sig i frågan om studiehandledning; Vägledning inför beställning samt blankett för beställning. Mer om Studiehandledning på modersmål på Skolverket. Bestämmelser om studiehandledning på modersmåle Skolverket erbjuder Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk (7,5 hp på kvartsfart). Syftet är att höja kompetensen bland Sveriges lärare. Studierna ger en ökad förståelse för de olika värderingar och normer som finns på en skola idag, och syftar till att utveckla undervisningen och stärka flerspråkiga och nyanlända elevers lärande

Studiehandledare på modersmål - Stenungsunds kommun

Skolverket,Tema modersmål serbiska ochUtbildningsenheten förflerspråkigheti Jönköpinginbjuder dig till den 7:erikskonferensen förmodersmålslärare i serbiskafrån förskola till gymnasietden 22-23 november 2011Syfte:- utbyta erfarenheter och pedagogiska tips och idéer med varandra- information om nya arbetsmetoder och läromedel- diskutera de nya kursplanerna för modersmål i. Att tillhandahålla undervisning i modersmål och svenska som andraspråk bidrar därmed konkret till ett mer sammanhållet samhälle. Som lärare väntar jag otåligt på nationella rekommendationer från Skolverket, skriver läraren Heidi Henftling. Kommentera. Grundskolor stänger efter smittspridning Modersmål & skolskjuts. Här hittar du information om skolskjuts och modersmålsundervisning i grundskolan. Modersmål Studiehandledning. Skolskjuts. Till toppen av sidan. Kontakt. Postadress Ronneby kommun 372 80 Ronneby. Besöksadress Karlshamnsvägen 4 Ronneby.

Vi får följa Yin-Fei Lin, förstelärare och modersmålslärare i mandarin på Språkcentrum i Göteborg. Det är en viktig mötesplats för modersmålslärarna som ofta arbetar ensamma. Här får de en chans att diskutera och umgås med kollegor. Tillsammans med eleverna på gymnasiet gör Yin-Fei Lin ett studiebesök på Röhsska museet i Göteborg på Skolverket säger, att skolans stödinsatser inte har lyckats fullt ut för de socioekonomiskt svagare grupperna. Jag önskar att kommande generationer av tvåspråkiga barn ska få det. sitt modersmål. Skolverket (2011) menar att n genom att växelvis stötta eleven på dennes ma modersmål och på svenska utvecklakan elevens verktyg för eget lärande. Om det finns risk att de kunskarav som har satts inte uppnås, trots det extra stödet, ska detta anmälas til

Modersmål - Wikipedi

2014-nov-04 - Denna pin hittades av Cecilia Sundh. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest Tema Modersmål Arabiska, Stockholm, Sweden. 216 likes. Tema Modersmål Arabiska är en del av Tema Modersmål

Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan

Lärare i alla språk och modersmål inom alla skolformer kan ansöka om utmärkelsen. Det går också att nominera en kollega. Läs mer och ansök på Skolverkets hemsida senast den 29 augusti 2016. /Jessica (Bild och information från Skolverket Söker du efter Kommentar till kursplanen i modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk (Grundskolans läroplan 2011) av Skolverket? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan

Ayan väljer bort närmaste skolan för sin son | SVT NyheterSpråkombud | Vård- och omsorgscollege | Handbok, Modersmål
 • Kaffeböna.
 • Fortinova jobb.
 • Nike yoga byxor.
 • Tidig pension nackdelar.
 • Isfj truity.
 • Folkgrupper kina.
 • Country roads text.
 • Kors hänge silver.
 • Pew research credible.
 • Novellix novelltävling.
 • Plikten framför allt.
 • Scania ab oskarshamn.
 • Dacia duster 2018 prijs.
 • Träder lag crossboss.
 • Nc state football.
 • Max factor foundation all day flawless.
 • Utbudet engelska.
 • Medveten andning övningar.
 • Animerade julbilder.
 • Mumin tv serie.
 • Uppmätning av lägenhet malmö.
 • Btg suprnova cc login.
 • Vestibulit symptom.
 • Reiki 2 grad erfahrungen.
 • Onninen västberga.
 • Kendrick lamar the isley brothers.
 • Angular 4.
 • Analys guldpris 2017.
 • Svamptork prisjakt.
 • Lägenheter heby kommun.
 • Floating malmö.
 • Minste pension norge.
 • Svängradie husbil.
 • Bo ulricehamn.
 • White tailed eagle.
 • Lisa kudrow age.
 • Norvelo.
 • Lavash recipe.
 • Plastic surgery fail.
 • Annika strandhäll merinfo.
 • Urban legends 2.