Home

Fastighetskontoret göteborg markanvisning

Markanvisningar Göteborg - Start - Göteborgs Sta

En markanvisning innebär en rätt för en intressent att under en viss tid och på givna villkor få förhandla med staden om förutsättningarna för att genomföra bostadsbebyggelse inom visst markområde Göteborg Stads Fastighetskontor Strategiska avdelningen Box 2258 403 14 Göteborg Kommande. För tillfället finns inga. Fredrik Mellberg, fastighetsutvecklare Fastighetskontoret fredrik.mellberg@fastighet.goteborg.se 031 - 368 12 62 8 juni 2020 Sista ansökningsdag September/Oktober 2020 Beslut om markanvisning i nämnd Januari 2022 Planerad byggstart Tidpla

markanvisning för bostäder vid Åkeredsvägen och Grevegårdsvägen inom stadsdelen Önnered. 2. Fastighetskontoret får i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med intressenterna enligt punkt 1. Sammanfattning Markanvisningen avser ett område beläget cirka 2 km sydväst om Frölunda torg, invid Åkredsrondellen Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande 1 (7) Markanvisning för bostäder vid Björkhöjdsskolan inom stadsdelen Tynnered Förslag till beslut I fastighetsnämnden 1. Botrygg Göteborg AB får under två års tid en avgiftsfri markanvisning för bostäder på fastigheterna Tynnered 33:1 och Tynnered 33:2. 2

Fastighetskontoret - Göteborgs Sta

Fastighetskontoret Bakgrund Området Aktuellt område för markanvisning omfattar del av fastigheterna Tynnered 33:1 och Tynnered 33:2 och ligger i primärområdet Skattegården i stadsdelen Tynnered, cirka 1 km från Frölunda Torg och ca 10 km sydväst om Göteborgs centrum. Området ligger delvis på adressen Björk-höjdsgatan 20 Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr 0308/13 1 (5) Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden . 2014-09-01 . diarienummer 0308/13 . Avdelningen för strategisk planering Lars Johansson telefon 368 10 55 . e-post: lars.johansson@fastighet.goteborg.se . Markanvisning för bostäder vid Björkhöjdsskolan i Tynnered Förslag. Fastighetskontoret har drygt 250 anställda och vi arbetar i huvudsak inom fyra olika områden: som markägare, inom exploatering, förvaltning och boende. Här presenterar vi några av våra anställda som berättar om varför de tycker det är intressant och roligt att jobba på fastighetskontoret fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se Reception Telefon 031-368 11 43 Adress Postgatan 10A Öppet mån-fre 8 - 16.30 Förändringar kan förekomma inför storhelger. Arkiv. Markanvisning för Fixfabriksområdet - kvarter 3. Markanvisning för Fixfabriksområdet - kvarter 6. Markanvisningstävling för Lennart Torstenssonsgatan 9. Västlänken - järnvägstunneln. fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se. Krokslätt - Ebbe Liberathsgatan,.

Castellum och Göteborgs kommun har kommit överens om en fastighetsaffär där fastighetsbolaget säljer en fastighet i södra Göteborg i utbyte mot en markanvisning vid Nordstan i anslutning till Västlänkens blivande Station Centralen. Det framgår av ett pressmeddelande. Den tilldelade markanvisningen ger en byggrätt om cirka 20 - 30 000 kvadratmeter i bruttototalarea som kan nyttja Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr 2723/09 1 (7) Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2017-12-18 diarienummer 2723/09 Strategiska avdelningen Matilda Landén telefon 031-368 12 99 e-post: matilda.landen@fastighet.goteborg.se Markanvisning för bostäder för äldre vid Sisjövägen, inom stadsdelen Kobbegårde Castellum och Göteborgs kommun har kommit överens om en fastighetsaffär där fastighetsbolaget säljer en fastighet i södra Göteborg i utbyte mot en markanvisning vid Nordstan i anslutning till Västlänkens blivande Station Centralen. Det framgår av ett pressmeddelande

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr 0454/03 2 (3) lokalisering av det kinesiska generalkonsulatet intensifierats mellan stadsledningskontoret, Business Region Göteborg och fastighetskontoret och konsulatet har nu inkommit med ansökan om markanvisning med önskemål om en placering av ett nytt konsulat väster om Stora Torp Fastighetskontoret kommer att föreslå markanvisning till de aktörer som enligt kontorets bedömning bäst möter kraven i markanvisningen utifrån en samlad bedömning. Beslut om markanvisning fattas av fastighetsnämnden efter förslag från fastighetskontoret. Fastighetskontoret kommer, i första hand, att föreslå en aktör per område

Kontaktuppgifter till fastighetskontoret - Göteborgs Sta

Fastighetskontoret särskiljer behandlingen av personuppgifter vid exempelvis avtal, köp, försäljning och upplåtelse. Där inget annat anges gäller Stockholms stads regler. Behandling av personuppgifter. Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat Sedan 1 januari 2015 ska kommuner som använder sig av markanvisning anta riktlinjer för markanvisningar. För varje år som går tar fler och fler kommuner fram riktlinjer. De flesta kommuner anser att riktlinjerna har lett till en tydligare markanvisningsprocess men även att kommunens krav i markanvisningarna tydliggörs. Många kommuner har även märkt att andelen tävlingar har ökat. En markanvisning ger, uppdrag är att skapa förutsättningar så att fastighetsnämnden kan uppfylla bostadsförsörjningsansvaret den har i Göteborg. Fastighetskontoret förvaltar även.

Markanvisningen för bostadsrätterna går till Botrygg Göteborg AB som var den av två sökande som uppfyllde fastighetskontorets grundkrav. 20 av bostadsrätterna ska utformas som. Göteborg Efter namninsamlingar från upprörda boende och problem med att få till en politisk majoritet drar nu fastighetskontoret tillbaka förslaget om direkt markanvisning för ett nytt. I Göteborgs Stad arbetar drygt 50 000 medarbetare inom stadsdelar, fackförvaltningar och kommunala bolag. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa en bra vardag för boende, besökare och. Markanvisning för Skeppsbron öppen - ett av Göteborgs attraktivaste lägen Pressmeddelande • Jan 24, 2017 09:15 CET Visionsbild över Skeppsbron och kopplingen till grannen Masthuggskajen. Markanvisning kan ske genom intresseanmälan, genom direktanvisning eller genom markanvisningstävling då också ett förslag till utformning av ska tas fram och ligga till grund för bedömningen. Det är oftast byggherrar tillsammans med arkitekter som deltar i dessa tävlingar

Plan- och byggprojekt i Göteborg - Start - Göteborgs Sta

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, tjänsteutlåtande dnr 3331/17 1 (3) Tjänsteutlåtande till Fastighetsnämnden 2017-05-22 2017-06-16 diarienummer 3331/17 Strategiska avdelningen Elisabeth Strandh telefon 368 12 13 e-post: elisabeth.strandh@fastighet.goteborg.se Yttrande över Älvstranden Utveckling AB:s förslag om markanvisning a VeidekkeFLEX får markanvisning i Kvibergs Park, Göteborg. 2018-11-30: Veidekke Bostad har erhållit en markanvisning för byggnation av småhus vid Kvibergs park, - Det är givetvis glädjande att fastighetskontoret upplever att vi har ett starkt koncept för ett flexibelt boende av hög kvalitet till ett bra pris

Fastighetskontoret www.goteborg.se . ANVISNINGAR OCH RUTINER FÖR F100 . 2 F100 är ett åtagande från fastighetsägare att via fastighetskontoret tillsammans erbjuda lägenheter till personer med psykisk, neurologisk, intellektuell och/ eller neuropsykiatris Markanvisning. Inom Göteborgs Stad är det fastighetsnämnden som är ansvarig för de mark- och bostadspolitiska uppgifterna. Det gäller även den mark som ägs av Älvstranden Utveckling AB. Box 8003, 402 77 Göteborg. 031-368 96 00. info@alvstranden.goteborg.se. Följ oss VeidekkeFLEX får markanvisning i Göteborg Bostäder 29 november 2018. Dela. Markanvisningen omfattar 15 - Det är givetvis glädjande att fastighetskontoret upplever att vi har ett starkt koncept för ett flexibelt boende av hög kvalitet till ett bra pris

VeidekkeFLEX får markanvisning i Kvibergs Park, Göteborg 29.11.2018 - 07:30 Markanvisningen omfattar 15 småhus men den slutliga exploateringsgraden kommer att diskuteras inom ramen för det kommande detaljplanearbetet Markanvisning.se. Markanvisning.se är en digital plattform där vi samlar markanvisningar från Sveriges 290 kommuner. Syftet med plattformen är att vara en nationell mötesplats för stadsutvecklingsaktörer som förenklar och förbättrar matchningen mellan kommunal mark och aktör Fastighetskontorets bostadsenhet ansvarar för anvisning av bostäder till hushåll som av sociala och/eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad. Grunden för verksamheten är ett samarbetsavtal mellan bostadsmarknadens parter i Göteborg

Karl Johansskolan, Göteborg Göteborgs Kommun - Vasa Kyrkogata 7 Förskola, Göteborg Göteborgs Kommun - Akut Och Habboende För Missbrukare, Vägskälet, Västra Frölunda Ruddalens Bandybana, Göteborg Göteborg växer med 7000 invånare om året Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste 12 åren. Det är lika mycket som hela Kungsbacka kommun. Om 15 år beräknar vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. Därför måste vi bygga bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur. Alla projekt hittar du i listan över alla projekt Etikett: Markanvisning. 2019 Författare Anders_S. Lorensbergs villastad i Göteborg är en gammal villastadsdel för överklassen som byggdes i början av 1900-talet. Tjänstemännen på fastighetskontoret i Göteborg fortsätter sitt modernistiska korståg mot byggnader som folk faktiskt upplever är vackra Markanvisning Affärsmässighet och marknadsundersökning Innan en byggherre fattar beslut om att bygga bostäder för seniorer undersöks potentialerna för att få dessa sålda eller uthyrda Kontaktuppgifter till Fastighetskontoret, Göteborgs Stad GÖTEBORG, adress, telefonnummer, se information om företaget

Fastighetskontoret www.goteborg.se 2019-03-22 Lathund för intygsskrivare Lathund på förutsättningar som kan ge ett stöd för dig som intygsskrivare då du gör en aktivitetsbedömning i samband med utfärdandet av ett intyg för en bostadsanpassning. Hjälpmedel Vilka hjälpmedel använder sig sökande av i de aktiviteter som påverkas a Riksbyggen vinner markanvisning om att bygga flerfamiljs trähus i Göteborg Pressmeddelande • Apr 12, 2017 08:00 CEST Bild: Kristian Schling, AdoreAdor 2014 gav fastighetsnämnden fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna för framtida infillprojekt Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste 12 åren. Om 15 år beräknar vi vara ytterligare 115 000 göteborgare Fastighetskontoret Göteborg - kommuner, bygglov, byggnadslov, fastighetskontoret, förtroendevalda, borgerlig vigsel - företag, adresser, telefonnummer

Castellum byter fastighet mot markanvisning med Göteborgs

Fastighetskontoret jobbar med att utveckla jordbruksmarken för ekologisk matproduktion. Göteborgs Stad vill kunna erbjuda göteborgaren en möjlighet till odlingskarriär, från odlingslådan till större arealer. Målet med Stadsbruk Göteborg är att skapa arbetstillfällen och att bidra till en grön, ekologisk och nära storstad Arkitektkontoret Hauschild+Siegel har fått markanvisningar i Östra Kålltorp i Göteborg, 50-70 lägenheter. Detaljplanen tar tid och riskerar att överklagas - avvaktar med byggemenskapen tills planen är klar. Annonserades som vanlig markanvisning - Inobi som sökte passade br Wallenstam får markanvisning i centrala Göteborg För två år sedan lämnade fastighetskontoret in en ansökan om planändring till stadsbyggnadskontoret. Avsikten var att bygga vidare på det företagsområde med kontor som börjat växa fram runt Ullevi, men också skapa en bredare användning som utöver tennise

Allt om Fastighetskontoret. Här samlar vi artiklar, bilder och allt annat för dig som vill läsa mer om Fastighetskontoret. Allt om Fastighetskontoret. Här samlar vi artiklar, enligt Exploateringsnämndens handlingar. Ungefär 100 byggherrar har ansökt om markanvisningen. 18 Augusti 2017, 53 000 nya bostäder i Göteborg under 10 år Wallenstam får markanvisning i centrala Göteborg (Cision) 2017-02-07 15:07 Fastigheten disponeras idag av Ullevi TK och ska framöver kunna ge plats åt bostäder, kontor, butiker, restauranger samt tennisbanor Riksbyggen vinner markanvisning om att bygga flerfamiljs trähus i Göteborg. Riksbyggen har tillsammans med Sweco vunnit en markanvisningstävling om att få uppföra ett flerfamiljshus i trä vid Gibraltargatan, Göteborg. Det vinnande förslaget har namnet Brf Slå Rot och kommer att innehålla 45 bostadsrätter

Västra Göteborg & Brännö - Föreningen för Byggemenskape

Läs mer . Abramsson, Marianne & Magnusson Turner, Lena (2013). Flytta eller bo kvar på äldre dar i Bo bra på äldre dar, Kap. 5, sid 79-91.Stockholm: Svensk Byggtjänst e-post: lena.andersson@alvstranden.goteborg.se. Martin Öbo, Fastighetskontoret, Tfn: 031- 368 11 29 e-post: martin.obo@fastighet.goteborg.se. Fakta om Frihamnen Frihamnen är strategiskt viktig för att knyta innerstaden över älven. Här ska minst 15 000 människor bo och lika många ska ha sina arbetsplatser Allt om Fastighetsmarknaden i Västsverige. Här samlar vi artiklar, bilder och allt annat för dig som vill läsa mer om Fastighetsmarknaden i Västsverige Fastighetskontoret Göteborg Kulturdebatt. 2016-10-26. av Martin Öbo. Debatten om Cirkustomten fortsätter. KULTURDEBATT Fastighetsdirektören svarar GP:s Mark Isitt om byggplanerna i.

Markanvisning för bostadsbyggande Det kan också vara bra att veta, att ett fullföljt samarbetsavtal mellan fastighetskontoret och en enskild hyresvärd, är ett av bedömningskri-terierna när fastighetskontoret tar ställning till vem som ska anvisas kommunal mark för bostadsbyggande AG Fastigheter och Rico får markanvisning på Kolkajen Among Giants Properties och Rico Estate Development får en markanvisning på Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden. Det innebär att samtliga fyra tomter på den planerade konstgjorda ön nu har anvisats till fastighetsutvecklare Göteborg Förslaget om att skrota Skeppsbrons detaljplan och börja om från ruta ett har skapat bråk inom Göteborgs stad. Skeppsbrons programägare Rune Arnesson anklagar fastighetskontoret. VeidekkeFLEX får markanvisning i Kvibergs Park, Göteborg tor, nov 29, 2018 08:30 CET. Veidekke Bostad har erhållit en markanvisning för byggnation av småhus vid Kvibergs park, ett område som ligger cirka 7 kilometer från Göteborgs centrum - Vi är oerhört glada över denna markanvisning och ser fram emot att få vara med och utveckla ett helt nytt bostadsområde utanför Göteborg. Våra Veidekke Flex-radhus kommer att komplettera befintlig bebyggelse och bidra till att stärka områdets mångfald och sociala hållbarhet, säger Mats Fryxell, regionchef för Veidekke Flex i ett pressmeddelande

Markanvisning för idrottsändamål till Stockholms stads fastighetskontor samt dagvattenpark till Stockholm Vatten och Avfall AB inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Tensta och Spånga Förslag till beslut 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för idrottsändamål ino Riktlinjer för markanvisning (pdf, 165.4 kB) Riktlinjer för prissättning av mark (pdf, 98.4 kB) Byggherrar som anmält intresse att bygga flerbostadshus i Örebro (pdf, 391.5 kB

Skanstorget - Stadsutveckling Göteborg - Göteborgs Sta

 1. Fastighetskontoret står bakom Stadsnära odling, som förutom att skapa nya odlingar även utvecklar kommunens befintliga odlings- och koloniområden. Om Bostadsnära odling - Bli bonde i stan Stadsbruk Göteborg är ett nytt sätt att odla i staden. Göteborgs Stad har ett politiskt uppdrag.
 2. Sveafastigheter Bostad har erhållit en markanvisning om cirka 80 hyreslägenheter i den nya Kajstaden vid Öster Mälarstrand i Västerås. Tanken är att utveckla ett Plusenergihus, vilket definieras som ett hus som producerar mer energi än vad det förbrukar
 3. Fastighetskontoret tillsatte en arbetsgrupp för att samla in och analysera bland annat de ekonomiska underlagen för de sju delområdena. Centrala Göteborg ska växa till dubbel storlek, och genom att binda samman staden över älven skapar vi en inkluderande och grön stad som är öppen för världen
 4. Markanvisning för idrottshall till Stockholms stads fastighetskontor, parkeringsgarage till Stockholms stads parkerings AB, samt bostäder och lokaler till Primula Byggnads AB, och Sveafastigheter Bostad AB inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden och Kärrtorp Förslag till beslut 1
 5. Grönbo Ekoby, Göteborg. 190 likes · 5 talking about this · 1 was here. Grönbo Ekoby är en ekonomisk förening som ämnar förverkliga drömmen om en ekoby i Göteborg kommun
 6. Det stora stadsutvecklingsprojektet Älvstaden i Göteborg har ekonomiska problem. Fastighetskontoret i kommunen föreslår nu att Frihamnen läggs ut på öppna marknaden, skriver tidningen Arkitekten

Fastighetskontorets bedömning är att det i första hand är tre områden, Skeppsbron, Frihamnen och Backaplan, där det behövs nya beslut för att förbättra Älvstadens exploateringsekonomi. Här är några exempel: • För Skeppsbron rekommenderas att en ny detaljplan tas fram med tydligt fokus på en ekonomi i balans Göteborg Fastighetskontoret skulle ta fram sparförslag för ekonomin för prestigeprojektet Skeppsbron, som har ett underskott på runt en miljard kronor

• Fastighetskontoret - 4 avdelningar: • Mark (markförvärv, tomträtter) • Exploatering (Planerar bostadsförsörjning, markanvisning, detaljplaner, tomtkö) • Förvaltning (av markreserv och byggnader) • Boende (bostadssociala frågor, tillgänglighet, bostadsanpassningsbidrag, bostadsbidrag för handikappade NREP vinner markanvisning i söderort för återbruksprojekt NREP har vunnit en marknadsanvisningstävling i Skarpnäck med bidraget Idéfabriken - ett projekt inom hållbarhet med fokus på återbruk och att stärka områdets lokala identitet Heba och Åke Sundvall får markanvisning i Skarpnäck Restaurangkedjor till Södertälje Centrum - 550 kvm uthyrt Kafékedja nästan utraderad - stänger tre enheter Se nedbrunna Vildmannen inifrån - nu byggs det uppåt Nytt varumärke: Klövern Padel - siktar på fler orte

Fastighetskontoret drar tillbaka förslaget om kinesiskt

Läs fler byggnyheter på Branschaktuellt® Castellum, göteborg, affär, fastigheter, markanvisning, Saxborn, stadsutveckling, byggindhustri Göteborgs kommun förvärvar den obebyggda fastigheten Kobbegården 152:1 av Castellum och samtidigt tilldelas fastighetsbolaget markanvisning för en byggrätt på cirka 20-30 000 kvadratmeter BTA för kontors- och handelsytor. Fastigheten ligger i Frölunda-Högsbo-Sisjöområdet och byggrätten är belägen norr om Nordstan i centrala. Välkommen till fastighetsportalen för Göteborgs Stad - fastighetskontoret Du har 5 inloggningsförsök på dig. Efter 5 misslyckade inloggningsförsök kommer ditt konto att låsas Fastighetskontoret hyr ut fastigheter, lokaler och lägenheter till föreningar, företag och privatpersoner. Fastighetskontoret jobbar med bland annat bostadsförsörjning, tillgänglighet i staden, bostadsanpassningsärenden, förhandling och värdering av mark och fastigheter, samordning av stadens arbete mot hemlöshet och förvaltar också göteborgarnas skog och mark

Veidekke Bostad har tilldelats en markanvisning för byggnation av småhus vid Kvibergs park, i Göteborg. Markanvisningen avser totalt 15 småhus men det slutgiltiga antalet diskuteras under det kommande detaljplanearbetet Wallenstam får markanvisning i centrala Göteborg. För två år sedan lämnade fastighetskontoret in en ansökan om planändring till stadsbyggnadskontoret. Avsikten var att bygga vidare på det företagsområde med kontor som börjat växa fram runt Ullevi,. Fastighetskontoret Vem kan få kommunalt kontrakt? • Medicinskt, socialt förtursskäl • Kan ej erhålla bostad på egen hand • Goda boendereferenser - missbruk o/e misskötsamhet i tidigare boende • Kan ta anvisad bostad omgående • Behöver en bostad snabbare • Permanent uppehållstillstånd • Folkbokförd i Göteborg Fastighetskontoret, Göteborgs Stad Real Estate Göteborg, Västra Götaland 3,667 followers Fastighetskontoret arbetar med markfrågor, exploatering, förvaltning och boende

Frågor och svar - Stadsutveckling Göteborg - Göteborgs Sta

- Efter att de flyttade in har det fungerat jättebra. Det är inga klagomål som når mig nu, säger Annelie Sylvander, utvecklingschef för mark och byggnader vid Fastighetskontoret i Göteborg Markanvisning för bostäder inom fastig-heterna Allgunnen 7 och Enskede gård 1:1 i Johanneshov till Fastpartner AB. Markanvisning för skola och idrottshall till SISAB och Fastighetskontoret och för parkeringsgarage till Stockholm parke-ring inom fastigheten Enskede gård 1:1. Förslag till beslut 1 Under 2014 genomfördes första markanvisningen i Frihamnen. En arbetsgrupp inom Göteborgs Stad arbetar med planer och utredningar. Vårt fokus var att forma ett slagkraftigt, Box 8003, 402 77 Göteborg. 031-368 96 00. info@alvstranden.goteborg.se. Följ oss: Om Älvstranden Utveckling Fastighetskontoret - kommuner, bygglov, byggnadslov, fastighetskontoret, förtroendevalda, borgerlig vigsel - företag, adresser, telefonnummer

Bostadsförsörjningen i Göteborg 1 Fortsatt utveckling av metoder för att bidra till socialt blandade områden Erfarenhetsmässigt finns ett behov av en fortsatt diskussion kring vilka verktyg som står till buds för att kunna öka variationen i boendekostnader och öka den sociala blandningen i nybyggda områden i Sverige. Den kunskapsöversikt som togs fram har också lett till en. Göteborg (221) Företag. Göteborgs Stad (192) Jobbspråk. svenska (231) Lägg upp ditt CV - Det tar bara några sekunder. Jobb för Göteborgs Stad, Fastighetskontoret. Sortera efter: relevans - datum. Sida 1 av 231 resultat. Här visas jobbannonser som matchar din sökfråga Fastighetskontoret dras in i resehärvan i Göteborg. Personuppgiftspolicy. Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska

Fastighetskontoret, enhet verksamhetsstyrning, Göteborgs Stad. nov 2012 - nu 8 år 1 månad. Göteborg, Sverige. Var med och startade byrån. Vi arbetade företrädesvis med fastighetsföretag som klienter. biträdande jurist Svenska Fordringar AB. 1997 - aug 2001 4 år. Göteborg Markanvisning avgjord i Göteborg Stadsutveckling 12 april 2017. Dela. Det är HSB och Riksbyggen som får uppdraget att förädla området kring Gibraltargatan i centrala Göteborg. Annons. Det var 33 bidrag som lämnades in i markanvisningstävlingen och två gick vidare och vann. HSB Göteborg ska tillsammans. Fastighetskontoret fick in 28 intresseanmälningar för att bygga bostäder i Sege Park. Av dessa valdes 11 aktörer ut, som tekniska nämnden godkände markreservationer för. Vid utvärderingen har stor vikt lagts på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet Aktörer som sökt markanvisning vid Norra Aktörer som sökt markanvisning vid Norra Fjädermolnsgatan 2015-11-19 Fastighetskontoret Fastighetskontoret Dessa har ansökt: • VGL Utveckling AB • Botrygg Göteborg AB • HP Boendeutveckling AB/Ulricehamns Betong AB • Svenska Hyreshus AB • Wästbygg Projektutveckling Sverige AB • Peab Bostad AB • AB Tornstaden • Västbostads AB. Hurra! I övrigt inte mycket nytt. Dialogen med kommunen om markanvisning fortsätter. Lämna en kommentar En ny logga. Status och kvalitet i byggande. 26 december, 2015 Tre av oss träffade fastighetskontoret och presenterade BG Lyckan, anordnade Byggemenskapsmässan som ägde rum i Frihamnen i Göteborg

Gamlestaden - Markanvisning för resecentrum och kontorUTHYRES - Nio byggrätter för temporära bostäder, mitt iPlan- och byggprojekt - Göteborgs StadGöteborgs Orienthus - handel i Gamlestaden - Plan- ochFöreningen för Byggemenskaper | Samlingsplatsen för

Charlotte Karlsson | Göteborg, Sverige | Utvecklingsledare at Fastighetskontoret, Göteborgs Stad | 159 kontakter | Visa Charlottes startsida, profil, aktivitet och. Fastighetskontoret Box 2258 403 14 Göteborg. Områden. Bostadsnära Odling; Stadsbruk Göteborg; Jordbruk; På gång; Våra projekt; Sök bidrag; Om oss; Kontakt; Har du frågor eller vill komma i kontakt med någon av oss som arbetar med Stadsnära odling är du välkommen att kontakta oss på telefon eller mejl Abako och Peab vann markanvisning i Karlstad och Molkom Peab Bostad har tillsammans med Abako Arkitektkontor AB vunnit en markanvisningstävling i Tullholmsviken och i Molkom. I Tullholmsviken planeras det för ett öppet och välkomnande kvarter med drygt 100 lägenheter, och i Molkom för 12 nya lägenheter

 • Flyg till halkidiki.
 • Mälarcupen 2017 gymnastik.
 • Blum gångjärn ikea.
 • Mecenat spotify.
 • Lilith astrology calculator.
 • Hur dansar man tryckare.
 • Gopro hero 4.
 • Tidningen mama.
 • Polizei bitburg.
 • Uhf vhf antenn.
 • Exempel på fri vilja.
 • Ica supermarket mora erbjudanden.
 • Cowi jönköping.
 • Autobahn olyckor.
 • Rehabövningar handled.
 • Immobilien 46562 spellen.
 • Vad är it drift.
 • Julgardiner jotex.
 • Toalettvred.
 • Chickpeas.
 • M adductor longus.
 • Bristol stool chart type 6.
 • Möblerx22 malmö adress.
 • Y8 games tunnel_rush.
 • Köpa hus på landet.
 • Ambea vardaga lön.
 • Temperatureinheiten.
 • Flixbus kontakt sverige.
 • Dallas väder.
 • Lillifee muffins edeka.
 • Vestibularisneurit på engelska.
 • Jamie oliver's diner.
 • Hur finansieras privat sjukvård.
 • Livet efter dig imdb.
 • Dxc technology employees.
 • Geld verdienen mit telefon hotline.
 • Clash of clans truppen ausbilden.
 • Nederländska kolonier.
 • Shiri lanka.
 • Avloppsrör gjutjärn.
 • Mini rodini pico.