Home

Programmet för odlad mångfald

Om Programmet för odlad mångfald, Pom Externwebbe

Programmet för odlad mångfald, Pom, är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Sveriges riksdag beslutade redan 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald Programmet för odlad mångfald, 2021-2025: samarbete för hållbarhet Mål, genomförande och behov. I 20 mål och 53 åtgärder förtydligas programmets verksamhet för de kommande fem åren; Nationella genbanken för vegetativt förökade trädgårdsväxter föreslås samlokaliseras med Nordiskt genresurscentrum, NordGe Programmet för Odlad Mångfald, förkortat POM, är ett nationellt program som startades år 2000 [1] för att främja till att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade att genomföra POM som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald. [2]Uppgifterna som POM arbetar med Programmet för odlad mångfald (POM) POM är ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland odlade växter. POM har funnits sedan 2000, som ett resultat av FN:s Konvention för biologisk mångfald som Sverige undertecknade 1993

Programmet för odlad mångfald, POM Mål och strategi för perioden 2016-2020 • POM:s nya strategi omfattar perioden 2016-2020, och har utformats i nära dialog med en lång rad olika aktörer. • Verksamheten omfattar bevarande och användning av genetiska resurser, forskning och utveckling, utbildning och information Programmet för odlad mångfald, POM Mål och strategi för perioden 2016 - 2020 POM:s nya strategi omfattar perioden 2016-2020, och har utformats i nära dialog med en lång rad olika aktörer Verksamheten omfattar bevarande och användning av genetiska resurser, forskning och utveckling, utbildning och information, internationellt arbete och policyarbete Etikett: Programmet för odlad mångfald. 7 oktober, 2020. Fyra nya sorter med historia i Grönt kulturarv-sortimentet. Våren 2021 utökas Grönt kulturarv®-sortimentet med en bourbonros, två parklindar och en pepparrot - alla med långa,. program. Nationella program är basen för regionala och globala insatser på området. Programmet för odlad mångfald (POM) är Sveriges nationella program. Det beslutades år 2000 av regeringen efter Jordbruksverkets förslag. Det har skett en omfattande utveckling inom området sedan programmet skrevs och en uppdatering bör därför göras Jansson, Eva and Weibull, Jens (2007). Programmet för odlad mångfald inventerar och bevarar Sveriges gröna kulturarv. (other). -:19-20, 28-29 [Journal article

Programmet för odlad mångfald, 2021-2025: samarbete för

Vi vill gärna informera om Programmet för odlad mångfald POM som är en nationell satsning med uppdraget att inventera, samla in och bevara gamla sorter av olika växter. Till exempel fanns omkring förra sekelskiftet ett oerhört rikt sortiment av buskar och träd i Sverige, som ett resultat av att skickliga trädgårdsmästare hade tagit fram sorter som var anpassade till lokala klimat. Gäst och föredragshållare var Henrik Morin, konsulent på Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning på SLU. Henrik berättade, målande och underhållande, för runt 50 medlemmar i Västerorts Trädgårdssällskap om Sveriges Lantbruksuniversitets arbete med POM, Programmet för odlad mångfald

Tag Archives: Programmet för odlad mångfald #37 Matti Wiking Leino och grönsaksmysteriet. Posted on augusti 26, 2016 by admin. Reply. Matti Wiking Leino, forskare och intendent vid Nordiska museet. Foto: Lisa Best Programmet för odlad mångfald (POM) sam-ordnar arbetet med svenska kulturväxter. POM är Sveriges verktyg för att förverkliga FN:s globala aktionsplan för att bevara och hållbart nyttja våra så kallade växtgenetiska resurser. I december 2000 beslutade regeringen att genom-föra programmet i sin helhet. Dessförinnan had Rapporten sammanfattar den hittillsvarande verksamheten inom Programmet för odlad mångfald, Pom, för perioden 2016-2020 och lämnar förslag för den kommande programperioden 2021-2025 POM - Programmet för odlad mångfald. Saved by Sara Peny. People also love these ideas. För att vi i Sverige ska bli bättre på att bevara och använda våra odlade växter och deras genetiska resurser, har riksdagen beslutat om ett nationellt program. Det heter Programmet för odlad mångfald och brukar förkortas Pom. Det kommer ett nytt program för åren 2021‑2025

Programmet för odlad mångfald - Wikipedi

Programmet för odlad mångfald (POM) - Institutet för språk

Grönt kulturarv har skapats för att göra det enklare att odla växter som har en historia. Med hjälp av inventerare och trädgårdsintresserade har programmet för odlad mångfald, Pom, letat land och rike runt efter odlingsvärda sorter av äldre kulturväxter När är Rosens dag 2021? Rosens dag är alltid den 2 juli. Rosens dag är instiftad av Svenska rossällskapet, Programmet för odlad mångfald och GRO Plantskolor Projektet har under våren gått med och engagerat sig i nätverket Programmet för Odlad Mångfald (POM). Sveriges Riksdag har beslutat om programmet som är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Programmet inventerar, samlar in och bevarar växter och verkar för ökad för användning av dessa Flera sorter av humle ingår i programmet för odlad mångfald, POM, som bedrivs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Programmet arbetar bland annat med att inventera, samla in och bevara kulturväxter och deras vilda släktingar samt utbilda och öka användningen av dem. Det finns underbara historier runt dessa gamla sorter som är. Programmet för Odlad Mångfald samlar och räddar gamla köksväxter. Pom är Sveriges nationella insats för att långsiktigt bevara och nyttja våra kulturväxter och deras vilda släktingar. Sveriges riksdag beslutade år 2000 att Pom skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald

Site title of www.pom.info is Programmet för odlad mångfald, POM | Externwebben. IP is 89.221.250.14 on Microsoft-IIS/8.5 works with 1875 ms speed. World ranking 7720228 altough the site value is $276.The charset for this site is utf-8 Programmet för odlad mångfald inventerar och bevarar Sveriges gröna kulturar P t fö dl d å f ldProgrammet för odlad mångfald och detoch det internationella växtgenetiska arbetetinternationella växtgenetiska arbetet Husdjurens och nyttoväxternas mångfald Seminarium KSLA 20 april 2012 J W ib ll www.jordbruksverket.se Jens Weibul program för odlad mångfald. Hon förmedlar kunskap om växter. doktoranden. Att perenner går att föröka genom delning, det vet nog de flesta som är trädgårdsintresserade. Men en som vet betydligt mer om fleråriga växters förökningssätt.

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde. Administrationen av EU:s jordbrukspolitik är en. Projektet har under våren gått med och engagerat sig i nätverket Programmet för Odlad Mångfald (POM). Sveriges Riksdag har beslutat om programmet som är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Programmet inventerar, samlar in och bevarar växter och verkar för ökad för användning av dessa. Vi som aktör i nätverke

Johan är speciellt glad för att de kallade Emigrantsorterna som lämnat landet för ett nytt liv i Nordamerika nu åter finns i den svenska skråkistan. En av de svenska bondbönorna som nu finns på den svenska frömarknaden tack vare Programmet för Odlad Mångfald (POM) är bondbönan 'Solberga' från Solberga socken i Bohuslän Det är mycket tack vare POM, Programmet för Odlad Mångfald, som bl.a gråärten åter ökar i odling. Förhoppningen är att den ska spridas över landet igen och utgöra en viktig del i vår livsmedelsbas. En portion innehåller ca. 30 frön. 100g är kring 165 frön Kapitlen har namn som Vildvuxet & odlat kring fäbodar, Med gråärter i Skeberg, Leksand och Rönnens mångfald och magi. Bland personerna som beskrivs finns till exempel Olle Ridelius, pomolog och mottagare av Poms Guldärta 2008, och Lena Nygårds, tidigare projektledare för Poms Fröupprop Innehåll relaterat till: Program för Odlad Mångfald. Säregna träd. Växter. Asbjörn Karlsson, student vid SLU, har sökt moderträd och förökningar av ovanliga trädformer i Sverige

Programmet för odlad mångfald, POM Mål och strategi för

Vi vill att alla som har nåt sånt ska höra av sig säger Anna Aronsson, som jobbar med programmet för odlad mångfald. Lyssna mer. Anna Aronsson. 0:43 min 0:43 min Agneta Börjesson berättar om Programmet för odlad mångfalds och NordGens arbete, om baljväxters kulturhistoria, frökatalogernas avgörande roll och hur man odlade och använda gråärt. Agneta är agronom som arbetar med odlad mångfald, föreläsningar, skriftliga uppdrag, experthjälp, odling av frö och har gråärt som specialitet Hos POM (Program för odlad mångfald) står följande att läsa om hasselnötter: i dag svarar Turkiet, Italien, Spanien och Oregon (USA) för merparten av världsproduktionen. I våra hemträdgårdar finns emellertid fortfarande sortäkta buskar som minner om tiden när hasseln stod högt i popularitet Programmet för odlad mångfald har utsett Huseby Bruk till klonarkivsvärd för blekingska och småländska perenner Mångfalden som Magnus Westling pratar om handlar både om variationen i jordbruket och den gastronomiska variationen. - Vi har att vänta ett förändrat klimat med nya nederbördsmönster, varmare vintrar, och nya sjukdomar. Då är det bra att odla växter som klarar olika klimat och sjukdomar, för vi vet inte hur det kommer att bli.

Bilder och text: SLU/Programmet för odlad mångfald/Grönt kulturarv. Läs vidare om perenner. Kärleksört - senblommande bifavorit. Kärleksörten blommar sent, blommar länge och står fin även över vintern. Den är tålig, lättskött och dessutom populär hos fjärilar och bin Nationella genbanken, som bildades 2016, bygger på arbetet inom Programmet för odlad mångfald, Pom. Verksamheten syftar främst till att bevara äldre utvalda sorter a frukt, bär, köks- och prydnadsväxter. Samtliga bevarade sorter har svensk odlingstradition Vi vill gärna informera om Programmet för odlad mångfald POM som är en nationell satsning med uppdraget att inventera, samla in och bevara gamla sorter av olika växter. Till exempel fanns omkring förra sekelskiftet ett oerhört rikt sortiment av buskar och träd i Sverige, som ett resultat av att skickliga trädgårdsmästare hade tagit fram sorte Roskraft finns med i POM-projektet, Programmet för Odlad Mångfald, genom inventering av gamla rosor och även uppförökning av dessa. Bra rosor är värda att komma i goda händer. Bra rosor är rotäkta rosor. MISSA INTE ROSFESTEN - Sommarens höjdpunkt för alla rosälskare! Läs mer om rosfesten hä

I Sverige har vi en rik kulturhistoria när det kommer till odling av bönor och ärtor, men tyvärr försvann mycket när färre odlade mat för eget bruk. Fler skulle säkerligen tynat bort om det inte varit för fröuppropet, en satsning från POM (Programmet för odlad mångfald) 2013-apr-23 - Denna pin hittades av Sara Peny. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest Jens Weibull, Programmet för odlad mångfald, berättar om vikten av att bevara variationen av odlade sorter inför framtiden. Från Mångfaldskonferense Rotäkta - ingen risk för skott från grundstam. Ursprung: Insamlad inom Programmet för Odlad Mångfald (POM) och utvald som den vackraste och mest odlingsvärda pimpinellrosen. Härstammar från trakten nära Valdemarsvik i Östergötland där den troligen funnits redan 1919

Genbanken är ett resultat av det omfattande arbete, som pågått i snart två decennier, inom Programmet för odlad mångfald (POM). Idag har POM sin bas på LTV-fakulteten i Alnarp och ingår i institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning För att hantera och skydda de system och tjänster som används för att tillhandahålla Life-time.se behandlar Lif personuppgifter om de kategorier av individer vars personuppgifter behandlas i samband med tillhandahållande av Life-time.se, se ovan. Uppgifter. Samtliga uppgifter som anges ovan. Laglig grund. Berättigat intresse 2015-apr-27 - Denna pin hittades av Martina Olsson. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest Träd- och buskuppropet: Amazon.es: Anna Andréasson, Katarina Wendelsbäck Bladh, Centrum för biologisk mångfald, Programmet för odlad mångfald, Ingrid Henell: Libros en idiomas extranjero

Programmet för odlad mångfald, Pom | Externwebben

För att få en översikt om plommonodling och plommonproduktion i södra Sverige kontaktades Lars-Olof Börjesson, VD för Äppelriket och Henrik Stridh, rådgivare på Äppelriket via e-mail. Informationen om genbanker hämtades mest på hemsidor som t.ex. Centrum för Biologisk Mångfald och Programmet för Odlad Mångfald Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård. Det innebär bland annat att vi följer, analyserar och informerar regeringen om utvecklingen inom näringarna och att vi genomför de politiska besluten inom vårt verksamhetsområde

Programmet för odlad mångfald-arkiv - Växtforu

 1. Programmet för odlad mångfald inventerar och bevarar Sveriges gröna kulturarv Eva Jansson & Jens Weibull 28 Pågående forskning Antagna doktorander
 2. som vi ansåg vara influencers
 3. Som ansvarig för insamlingen av gamla kulturarvsplantor av humle för POM (Programmet för odlad mångfald) har hon och hennes team hittat hundratals historiska kloner och registrerat 58 av dem i genbanken. Några av klonerna finns numera att köpa i välsorterade plantskolor,.
 4. POM - Programmet för odlad mångfald Att bevara en biologisk mångfald handlar om att skapa livs- utrymme för alltifrån små mikroorganismer till stora växter och djur. Och det gäller både vilda och domesticerade (tama, odlade) arter. För artbevarandet av vilda växter och djur ansvarar Naturvårdsverket medan Jordbruksverket ha
 5. På varje bostadsmarknad krävs en mångfald av upplåtelseformer. Genom att fokusera på hur man ska begränsa vinstutdelning i stället för att främja kvalitet kan dagens mångfald snabbt strypas och utvecklingen riskerar att kastas flera decennier tillbaka i tiden. Skolan behöver en mångfald av pedagoger och kompetenser
 6. Mellan 2008 och 2010 anställd vid Programmet för Odlad Mångfald och Centrum för Biologisk Mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Därefter konsult inom olika projekt med inriktning på trädgårdsarkeologi, kyrkogårdshistoria och Grön kulturmiljövård, genom firman ArchaeoGarden
 7. Välkomna att odla för mångfald i sommar! I centrala Orsa erbjuds nu odlingslotter för dig som individ, vänner, familj eller förening som är intresserad av att odla och möta andra människor. Alla är välkomna, nybörjare såväl som erfarna odlare! Vi kallar alla intresserade till ett första möte söndagen 13 april kl. 17.00 biblioteket Orsa

Vi odlade till husbehov / Lena Nygårds. Nygårds, Lena, 1956- (författare) Alternativt namn: Nygårds, L., 1956- Programmet för odlad mångfald (utgivare) ISBN 9157668566 1. uppl. Publicerad: Alnarp : Programmet för odlad mångfald : 200 16.May.2015 - Använd sökrutan i toppmenyn, länkarna i menyn ovan eller genvägarna och de utvalda ingångarna nedan för att hitta rätt

Programmet för odlad mångfald inventerar och bevarar

 1. Ett besök på landsbygden för 150 år sedan hade givit en helt annan bild av kulturväxtsverige än den vi ser idag. Sortrikedomen - den odlade mångfalden - var stor. I boken Vi odlade till husbehov samlas berättelser om Gunhild, Tore, Hanna och många andras odlingserfarenheter. De har generöst delat med sig av frö och berättelser till Fröuppropet. Fröuppropet leddes av Programmet.
 2. Därefter berättade Eva Jansson, samordnare för POM, litegrand om arbetet inom Programmet för odlad mångfald och var fokus ligger just nu. Växter från projektet som säljs under varumärket Grönt Kulturarv, har fått ett gott mottagande av allmänheten. En längre presentation av POM fick Nätverket på nätverksträffen i mars
 3. POM - Programmet för odlad mångfald Rosens Dag - LRF Trädgård Plantskolas marknadsföringsprojekt RST - Riksförbundet Svensk Trädgård SKUD - Svenska Kulturväxtdatabas SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, Balsgård - Inst. för hortikulturell växtförädling Växtforum - svenska plantskolors informationsforum på webbe
 4. Föreningen Sesam startades 1982 för att bevara mångfalden av äldre köksväxter genom att medlemmarna fröodlar och byter fröer med varandra. Info: www.foreningensesam.se. Grönt kulturarv. Varumärke för växter som samlats in av programmet för odlad mångfald, POM, och säljs av plantskolor och fröfirmor i Sverige
 5. Man kallade på den tiden krukväxter för fönsterträd och plantan fick då namnet Knapa-trädet av familjen. Det blev en tradition att ge bort ett Knapa-träd varje gång en dotter i familjen gifte sig och flyttade från gården. Under Krukväxtupproret 2009-2010 samlades skott in av pelargonen av Programmet för odlad mångfald, POM

Programmet för odlad mångfald - POM - Föreningen för

- Programmet för odlad mångfald som är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Under kursdagen alternerar vi mellan teoripass och praktiska övningar ute i Skansens trädgårdar. Kursen vänder sig till alla trädgårdsintresserade medlemmar samt till cirkelledare hos Studieförbunde 1 Programmet för odlad mångfald, POM Mål och strategi för perioden POM:s nya strategi omfattar perioden , och har utformats i nära dialog med en lång rad olika aktörer. Verksamheten omfattar bevarande och användning av genetiska resurser, forskning och utveckling, utbildning och information, internationellt arbete och policyarbete

POM - Programmet för odlad mångfald - Västerorts

 1. Programmet för odlad mångfald, POM Verksamhetsberättelse för 2013 Sammanställt av Eva Jansson programmet för odlad mångfald SLU i Alnarp 1 1. Generell genomgång 1.1 Aktörer och aktiviteter Samordningssekretariate
 2. odla ätbart, gör skillnad för miljön & utveckla din trädgård. Vi utvecklar en app som gör det roligare att odla och förbättra biologisk mångfald i din trädgård. För att mjukstarta har vi skapat ett gäng snabba filmklipp för dig att komma igång med
 3. Än en gång kom jag i kontakt med Programmet för odlad mångfald, POM. Inom projektet har man arbetat 2000-2010 med inventering av det gröna kulturarvet. Nu pågår utvärdering, bevarande och nyttjande fram till 2015. Därefter skapas den nationell genbank för att spara växtmaterial för framtiden
 4. Eva Jansson, Karin Persson, Katarina Wedelsbäck Bladh och Henrik Morin berättar om Programmet för odlad mångfald (POM) och de olika växtuppropen
Äppelträden i Skogaholms köksträdgård | Skansen

Programmet för odlad mångfald RadioScienc

 1. Hans historier om att stjäla rovor i Tjärnbräcka och Tännäs finns med i boken Vi odlade till husbehov. Den har getts ut av Programmet för odlad mångfald och innehåller historier och erfarenheter från Fröuppropets insamling av äldre frön och berättelser om odling
 2. 2015-jan-26 - Rosa gallica 'Officinalis' - Apothecary rose (Apotekarros
 3. Nu lanserar Natursidan.se Insatser för biologisk mångfald. Tillsammans kan vi göra stor skillnad för arterna och naturen. • Skicka in vad du gjort för den biologiska mångfalden via den här länken. • Se vad andra gjort för insatser på vår Sverigekarta. En enskild insats för biologisk mångfald kan kanske kännas futtigt eller meningslöst
 4. Jordbruket behövs för att vi ska kunna bevara odlingslandskapets biologiska mångfald. Det viktigaste för att bevara biologisk mångfald i odlingslandskapet är att vi har kvar ett jordbruk i hela Sverige. De flesta av arterna som lever här hotas av att det tidigare öppna landskapet växer igen när jordbruk upphör
 5. Innehåller växter som ingår i det lokala klonarkiven ingående i Programmet för odlad mångfald (POM). För mer information om fotosamlingarna, produkter, priser och leveransvillkor kontakta Ingalill Granbom, fotograf/bildredaktör, 063-15 01 65,.
 6. Förlusten av odlad biologisk mångfald innebär bland annat en ökad sårbarhet för framtida klimatförändringar. Ett homogent jordbruk har lägre motståndskraft vid förändringar eller angrepp. Människor lämnar landsbygden. På 1940- och 50-talet lockade industrin och servicejobben, vilket tog arbetskraft från både jord- och skogsbruket
 7. Jordbruksverket driver program för odlad mångfald, POM, där genetiska analyser har gjorts av vissa insamlade växtgrupper. Flera föreningar runt om i landet driver också projekt med att kartlägga egenskaper hos olika husdjursraser och förbättra djurregistren. Information om detta finns på Jordbruksverkets webbplats
Humle 'Näs' | ExternwebbenExperttips: Välj rätt rosor för din trädgård – Lantliv

För mer information om Programmet för odlad mångfald, se: www.pom.info. Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet Tack för fina tips om hur man gynnar mångfalden i sin trädgård. Jag tror att det var en bra idé att ge fjärilarna en mosad banan. Själv har jag sett att fjärilarna i min trädgård gillar mosade persikor ( som fallit från mitt persikoträd) Samordnare för Programmet odlad mångfald Sveriges lantbruksuniversitet / Datajobb / Lomma Observera att sista ansökningsdag har passerat. Visa alla datajobb i Lomma, Burlöv, Lund, Staffanstorp Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Lomma Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Programmet för odlad mångfald, Pom, är Sveriges nationella arbete kring. Den genomfördes inom Programmet för odlad mångfald, Pom, under åren 2007 till 2010. Sparrisuppropets växter är en brokig samling växtslag som vi har delat in i krydd- och medicinalväxter, köksväxter och lökar. En praktisk indelning som över tid och rum inte har varit eller är definitivt

fylld pimpinellros 'Valdemarsvik' E

Välkomna till en intressant endagskurs med trädgårdshistoriskt tema! Vi ska under en dag få kunskap om våra svenska trädgårdars historia och särdrag, och en inblick i POM - Programmet för odlad mångfald - som är en nationell satsning för att bevara och hållbart nyttja våra äldre kulturväxter För ett antal år sedan fick jag en påse bönor av en kollega. Det var bondbönor som jag tror hon i sin tur hade fått via POM, programmet för odlad mångfald. Jag vet dock inte så mycket mera om bönans ursprung. Jag ställde bönpåsen i bokhyllan och sedan kom den bakom några böcker och försvann Göteborgs Stads program för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 2019 - 2025 6 (19) Stödjande dokument Till programmet finns ett webbaserat läs- och handläggarstöd för stadens medarbetare. Det finns på stadens intranät, under temasidan Miljöarbete i staden Jordbruksverket har tagit fram ett förslag till innehåll i ett nytt nationellt program för bevarande av våra växtgenetiska resurser för de närmaste åren. Den nya strategin som tagits fram går under namnet Programmet för odlad mångfald 2021-2025

Träd- och buskuppropet | Andréasson, Anna, Wendelsbäck Bladh, Katarina, Centrum för biologisk mångfald, Programmet för odlad mångfald, Henell, Ingrid | ISBN: 9789189232341 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon För att uppmärksamma frågan om biologisk mångfald startades för två år sedan ett initiativ för att etablera Biologiska mångfaldens dag som en naturtemadag med fokus på artrikedom. Redan första året engagerade sig Sveriges naturföreningar, kommuner, länsstyrelser, naturum och mängder av privatpersoner Den fyllda krolliljan 'Kallmora' har odlats i Dalarna i hundra år och räknas som en Grönt kulturarvsväxt (utses av Programmet för Odlad Mångfald, POM). Planteringsråd för liljelökar. Våra liljelökar förvaras svalt och mörkt, därför är de i gott skick när de kommer hem till dig I boken Vi odlade till husbehov samlas berättelser om Gunhild, Tore, Hanna och många andras odlingserfarenheter. De har generöst delat med sig av frö och berättelser till Fröuppropet. Fröuppropet leddes av Programmet för odlad mångfald (POM) för att samla in äldre grönsaks- och blomsterfrö från hela landet innan de riskerade att försvinna för alltid Boken Kulturarvsväxter för framtidens mångfald, är en ett av många resultat från den gröna kulturarvssatsningen som startade för över tio år sedan under ledning av Programmet för odlad mångfald (POM). Pyttelite. 2018-03-10. Ta bladsticklingar : Kornettblomma del I

LRF Trädgård i centrum på Elmia Garden - Växtforum

Karin Persson, Alnarp, föreläser torsdag den 27 februari kl. 18.00; Plats: GK-salen på BMC, Sölvegatan 19. Årsmöte kl. 19. Jag arbetar som projektledare och forskare inom POM, Programmet för odlad mångfald Scopri Träd- och buskuppropet di Anna Andréasson, Katarina Wendelsbäck Bladh, Centrum för biologisk mångfald, Programmet för odlad mångfald, Ingrid Henell: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon 2005, Häftad. Köp boken Vi odlade till husbehov hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina webbläsarinställningar (t.ex. privat läge). Byt surfläge för att kunna lägga artiklar i varukorgen. Jag förstår. Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Om du fortsätter härifrån innebär.

 • Cockerpoo valpar säljes.
 • Freden i köpenhamn 1720.
 • Hur kolla om sedlar är äkta.
 • Rikta hus.
 • Sota vedspis.
 • Feuerwehr crimmitschau einsätze.
 • Steg i förhållande.
 • Rabiat wikipedia.
 • Stockholms bowlingförbund bits.
 • Vbn 10er ticket.
 • Presentator liefde op het eerste gezicht.
 • Accutane hair loss.
 • Leonard cohen marianne.
 • Parisavtalet juridiskt bindande.
 • Vad är nervsystemet.
 • Knorr fiskkrydda ica.
 • Liebesgedichte kurz.
 • Lineahemma omdöme.
 • Suberg's ü30 party unna termine.
 • Svart schäfer kennel.
 • Glenfarclas 18 systembolaget.
 • Outlook gmail imap settings.
 • Spiderwick eine unglaubliche entdeckung.
 • Nätting fiske.
 • Coola spelnamn.
 • Kontorskläder.
 • Impactpool.
 • Cellplastskärare bauhaus.
 • Benington rea.
 • Hyundai kona ev.
 • Letakolumn excel.
 • Billy campbell.
 • Innsbruck os.
 • Eko stormarknad västerås.
 • Beräkna kabelarea 12v.
 • Blå stjärnan volontär.
 • Tammar wallaby.
 • Tinder plus kod.
 • Ord på ä 4 bokstäver.
 • Margot trooger.
 • Thriller trailer michael jackson.