Home

Förteckning över personuppgifter

Dataombudsmannens beslut om en förteckning över behandling av personuppgifter som omfattas av konsekvensbedömning. Uppdaterad 21.12.2018. Artikel 35.1 i dataskyddsförordningen förutsätter att konsekvensbedömning utförs om behandlingen leder till en hög risk för registrerades rättigheter och friheter Halmstads kommun för ett register över behandlingar av personuppgifter som utförs under kommunens personuppgiftsansvar. Det här innebär att Halmstads kommun ska ha en vid var tid gällande förteckning över samtliga behandlingar (IT-stöd innehållande personuppgifter, processer eller andra typer av behandlingar) som sker Upprätta en förteckning över de system där ni hanterar personuppgifter. Alla företag ska ha klart för sig i vilka system personuppgifter lagras och behandlas, i vilket syfte och om det finns lagligt stöd för det. Därför ska man dokumentera detta. Gör ett dokument med kolumner där du besvarar frågor enligt nedan Förteckning över vägtransportledare Polisen redovisar här de vägtransportledare som är förordnade. I förteckningen visas vägtransportledarens namn, telefonnummer, verksamhetsort och län Personuppgifter; Frågor och svar om beställning till läsesal; Kontakta oss; Förteckningar över immigranter och emigranter Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv. Om serien Se förteckning / Serien avslutad. Volymer (2 st) Referenskod: Tid : 1: 1931 - 1965 : 2: 1966 - 1974 : Success! You have made an order.

om förteckningar över narkotika Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar t.o.m. HSLF-FS 2020:51. För uppgift om ikraftträdande- och inaktuella övergångsbestämmelser och samtliga fotnoter; se respektive föreskrift Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande människa, till exempel namn, personnummer och postort. Ändamålet med registret är att föra en aktuell förteckning över all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals behörighet GDPR-guiden. Många företagare undrar vad de behöver göra nu när de nya EU-reglerna för dataskydd har börjat gälla. För att underlätta för dig som har ett mindre företag har verksamt.se tillsammans med Datainspektionen tagit fram den här guiden som tar upp det viktigaste grunderna i dataskyddsförordningen hålla regelbunden uppsikt över publiceringar för att upptäcka kränkande personuppgifter, skyndsamt ska ta bort kränkande personuppgifter, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder (det innebär bland annat att kommunen ska ge instruktioner till de som arbetar med sociala medier för organisationens räkning, anställda och andra som agerar på uppdrag av kommunen)

Förteckningen över behandling av personuppgifter som

 1. st två av följande kriterier
 2. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Om Svenska Akademien önskar upprätta en förteckning över de viktigaste svenska verken finns det inget att invända.; När SDU ansökte om statsbidrag bifogade det en förteckning över medlemmarna i Stockholmsdistriktet.; Ingenstans i produktens förteckning av ingredienser stod att den innehöll.
 3. Förteckning över hantering av personuppgifter Ansvarig för personuppgiftshanteringen: Stall Kenny AB, Kenny Thörnblom (Personuppgiftsansvarig) Norrnäsvägen 41 139 50 Värmdö 070-563 20 30 info@stallkenny.se Användningsområde för uppgifterna: Kundregister Delägareregister i andelshästarna Uppgifter till Bolagsverket avseende.

Sverige, förteckning över emigranter, 1783-1991. Den här databasen innehåller uppgifter om emigranter registrerade i kyrkböcker. Uppgifterna är hämtade från mer än 2 300 församlingar över hela Sverige. Den 20 januari 2010 fanns det 1 137 044 registrerade personuppgifter,. Elektronisk förteckning, e-förteckning. Förteckningen ska vara lättillgänglig för berörd personal. Om det finns flera förteckningar, ska det också finnas en sammanställning (kopior av) samtliga förteckningar, så att man kan få en överblick över alla kemiska ämnen och produkter som finns och används på arbetsplatsen föra förteckning över behandlingar av personuppgifter inom kommunstyrelsens an-svarsområde och anmäla förteckningen till styrelsen. Beredning Ärendet har initierats av stadsledningskontoret. Stadsledningskontoret anser att kommunstyrelsen bör besluta att anmälan av för Mer information om Vismas underleverantörer finns på Visma Trust Center, i de tjänstespecifika villkoren eller i ett särskilt avtal om behandling av personuppgifter. Du kan när som helst begära en förteckning över och mer detaljerad information om Vismas underleverantörer, däribland dokumentation kring de rättsliga grunder för internationella överföringar som nämns ovan

Skatteverkets förteckning över föreskrifter och allmänna råd På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor Register/förteckning De allra flesta verksamheter ska upprätta ett register eller en förteckning över de behandlingar av personuppgifter som sker i verksamheten. Det finns vissa undantag från detta krav, men Datainspektionen rekommenderar trots detta alla verksamheter att föra ett register för att få kännedom om vilka behandlingar som utförs Nationell Arkivdatabas. Volym - Malmö stadsarkivs ämbetsarkiv. Förvaras: Malmö stadsarki

Många invasiva främmande arter som är problematiska i Sverige omfattas inte av EU:s regelverk. Det finns därför ett behov av och en efterfrågan efter att ta fram en nationell förteckning över invasiva främmande växter och djur och koppla förbud till dem. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har inlett arbetet med att vaska fram de arter som skulle kunna vara kandidater. Förteckning över personuppgifter Enligt lag behöver företagare numera ha en förteckning om alla de uppgifter vi samlar in om våra kunder och varför vi sparar det vi sparar. Det är jag, Anna Finnborg i egenskap som ägare av företaget Vildkraft, som är ensam ansvarig för de uppgifter jag samlar in. Uppgifterna som samlas in kommer användas för att [ Om mallen Förteckning över anläggningstillgångar. För information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Anmäl dig till vårt kostnadsfria nyhetsbrev! Vi sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Förteckning ställföreträdarskap. LÄS MER. Redogörelse över huvudmannens tillgångar och skulder. Behandling av personuppgifter Frågor om e-tjänsten. Följande behövs för e-tjänsten. Bank-ID; Starta e-tjänsten. Du kommer att gå igenom. Förteckning över behandlingar. 3 § Den personuppgiftsansvarige ska föra en förteckning över de kategorier av behandlingar av personuppgifter som denne ansvarar för. Förteckningen ska innehålla namnet på och kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, gemensamt personuppgiftsansvariga och dataskyddsombud

Förteckning över huvudmans/omyndigs tillgångar och skulder Överförmyndaren i Osby kommun och Östra Göinge kommun - Postadress: Överförmyndaren, 283 80 Osby Besöksadress: Västra Storgatan 35, 283 80 Osby Osby kommun - Telefon: 0479-52 83 55 Fax: 0479-52 85 19 Mail: ofm@osby.se Hemsida: www.osby.se Östra Göinge kommun - Telefon: 044-775 60 78 Mail: overformyndaren@ostragoinge.se. Förteckning över våra uppgifter. Vi har drygt 35 uppgifter enligt vår instruktion. Här är de sorterade efter den avdelning som har ansvarar för dem. Arvsfondsavdelningen. Bevaka Arvsfondens rätt. Avdelningen ger handläggarstöd åt: Vår hantering av personuppgifter Förteckning över föreskrifter och allmänna råd. Knapp Statistik och historik. Knapp Översikt över beskattningen i Sverige. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur Skatteverket behandlar personuppgifter, vilka rättigheter du har och om Skatteverkets dataskyddsombud 18 Varför behövs en förteckning över personuppgifter? Dataskyddsförordningen ställer krav på att alla personuppgiftsbehandlingar hos en personuppgiftsansvarig ska vara förtecknade samt vad förteckningen ska innehålla. En inventering av alla personuppgiftsbehandlingar vid LiU genomförs för att skapa förteckningen

En förteckning är en lista eller ett register över någonting. I motorvärlden kan en förteckning innehålla till exempel registrerade fordon, fordonsmodeller, uppgifter om ägare och mycket annat. I Sverige har Transportstyrelsen flera olika typer av förteckningar över fordon i landet. Viktigast är Vägtrafikregistret Styrelsens förslag till förteckning och register över de personuppgifter som samfälligheten Killingen behandlar i sin egenskap som personuppgiftsansvarig Lite information om personuppgiftsbehandling och registrering enligt GDPR (dataskyddsförordningen) Ansvar för att dokumentera och föra register: Enligt GDPR ska den som ä Förteckning över hantering av personuppgifter Fotograf Anna Sigvardsson AB 559019-3560 Ansvarig: Anna Sigvardsson Högborg Rositas gata 2 417 67 Göteborg 070 3659797 contact@annasigvardsson.com Fotograf Anna Sigvardsson AB fotograferar i huvudsak porträtt och verksamhetsbilder på uppdrag av företag, reklambyråer och kundtidningsföretag

personuppgifter 1 Inledning och syfte Kungsbacka kommuns riktlinjer för hantering av personuppgifter är ett Förvaltningarna ska föra en förteckning över aktuella avtal som styr upp gemensamma personuppgiftsansvar. 12 Personuppgiftsbiträdesavtal och gemensamt personuppgiftsansvar mella Förteckning över tillgångar och skulder - god man, förvaltare eller förmyndare. Här redovisar du som är förordnad som god man, De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål En förteckning i form av en pärm är ofta enklast. Sätt in säkerhetsdatabladen på ett systematiskt sätt. Ordningen bestämmer man själv. Man kan exempelvis ha: En enda pärm för hela företaget, om man inte använder så många kemiska ämnen och kemiska..

11. Register över personuppgiftsbehandlingar Den personuppgiftsansvarige ansvarar alltid för att pröva lagligheten av de personuppgifter som kan komma att behandlas inom ramen för dess verksamhet. Förvaltningen ska löpande föra en förteckning över vilka personuppgifter som behandlas i den personuppgiftsansvariges verksamhet förteckningar över hanteringen samt de avtal som finns med personuppgiftsbiträden (som hanterar personuppgifter för nämndens räkning). Resultatet från förfrågan visar att det vid flera nämnder saknas avtal med parter som är personuppgiftsbiträden. Avtal finns, men inte med samtliga biträden. Unde

Behandling av personuppgifter - Halmstads kommu

Insamlande av personuppgifter Personuppgifter ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade syften och inte senare behandlas på ett annat sätt än vad som var syftet med dem. Ånge kommun känner till och dokumenterar anledningen till att en viss personuppgift hanteras och att personuppgifterna inte senare används för en helt annan anledning som går emot den. Förteckning över Svenska Spels behandling av personuppgifter om dig som kund. Med dig och du menas en kund vars personuppgifter är registrerade. Svenska Spel tillhandahåller olika typer av digitala spel- och webbsidor samt appar för mobiler och surfplattor. För enkelhetens skull kommer vi i denna tex Register över personuppgiftsbehandlingar. Vi för ett register över behandlingar av personuppgifter som utförs under kommunens personuppgiftsansvar. Det här innebär att vi ska ha en vid var tid gällande förteckning över samtliga behandlingar (IT-stöd innehållande personuppgifter, processer eller andra typer av behandlingar) som sker Förteckning över tillgångar och skulder Huvudman/Omyndig Namn Personnummer Folkbokföringsadress Postnummer Ort Vistelseadress Dina personuppgifter kommer att behandlas med rättsligt stöd av att behandlingen är nödvändiga för att tillgodose lagkrav från föräldrabalken

Checklista GDPR för småföretag - Roger Elversko

Upprätta en förteckning över personuppgiftsbehandlingar i verksamheten. Skapa rutiner för att kunna hålla förteckningen uppdaterad. personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte, såsom insamling Förteckning över Arbetsgivarverkets författningar 2020 AgVFS 2016:1 A1 Föreskrift om ändring i Statens tjänstepensionsverks föreskrifter (AgVFS 2001:1 A 1) om lämnande av uppgifter till system för automatisk matrikelförin Förteckningen ger stöd för kontroll över vilka personuppgiftsbehandlingar som utförs i kommunen. Förteckningen, eller registret, är en total kartläggning av alla behandlingar av personupp- gifter som utförs inom respektive nämnd. Det ger en översikt över alla register, system och dokument där personuppgifter förekommer Förteckning över grund- och ändringsförfattningar. I högerspalten finns förteckningen över gällande författningar i Sametingets författningssamling (STFS). Så här behandlar vi dina personuppgifter. Tillgänglighetsredogörelse. Öppettider: Mån-Fre 08.30-15.00 Sommartid: Mån-Fre 08.30-12.00 Sametinget.

Förteckning över vägtransportledare Polismyndighete

 1. FÖRTECKNING -över huvudmannens tillgångar och skulder. Sänds till: Överförmyndarnämnden för Åre, Krokom & Östersund . Behandling av personuppgifter Överförmyndarnämnden behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Vid all behandling av personuppgifter tillämpar vi gä llande.
 2. Skatteverkets förteckning över föreskrifter och allmänna råd På skatteverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor
 3. istrera medlemskap, hålla förteckning över deltagande i aktiviteter och för att kunna erbjuda förmåner och erbjudanden
 4. EU-beslut om internetbaserade informationssidor med förteckningar över anläggningar och laboratorier (rådets direktiv 2008/73/EG) Tillämpning av rådets direktiv 2008/73/EG om internetbaserade informationssidor med förteckningar över anläggningar och laboratorie
 5. Förteckning. över arbetsfordon, skogs- och anläggningsmaskiner intypade i enlighet med Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127. Förteckning (Excel-fil ) > > > Använd formuläret om du önskar beställa en kopia av ett visst intyg. Information om TFF:s behandling av personuppgifter

Förteckningar över immigranter och emigranter

Naturvårdsverkets förteckning över nematoder, insekter och spindeldjur som godkänts som bekämpningsmedel i Sverige. Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Jag accepterar Behandling av personuppgifter. FÖRTECKNING ÖVER HUVUDMANNENS LÖSÖRE VID AVVECKLING AV BOSTAD. Ställföreträdare . Namn Personnummer Adress Postnummer Ort Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress . Huvudmannens personuppgifter . Namn Personnummer Adress Postnummer Or Förteckning över gator, parker och allmänna platser. Organisation: Namngivningsnämnden, Stadsbyggnadsförvaltningen Publicerad: 21 september 2017 Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR. Vill ej kommentera . Tack för din kommentar! Kontakt.

Årets vinster i medlemslotteriet! – Västerås Konstförening

Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Förteckning över tillgångar och skulder Fyll i blanketten (2s) som ska visa vilka tillgångar och skulder huvudmannen hade per den dag du förordnades som god man eller förvaltare. Skriv ut och underteckna blanketten, bifoga verifikationer och posta förteckningen till överförmyndaren Förteckningen ska avse det datum som tingsrätten fattade sitt beslut. Vidare är du som vårdnadshavare eller förmyndare skyldig att lämna förteckning över barnets tillgångar när tillgångarna överstiger ett värde över åtta gånger gällande prisbasbelopp Det ska tydligt framgå om förteckningen avser ägare eller innehavare av särskild rätt. Lämna helst in två separata förteckningar, en över ägare (fastighetsförteckning) och en över innehavare av särskild rätt (förteckning över rättighetsinnehavare). Det underlättar vår handläggning

GDPR-guide för företag - verksamt

 1. Förteckning över barn i familjehem Socialnämnden har skyldighet att föra förteckning över de barn som enligt nämndens beslut vistas i familjehem eller annat enskilt hem. Socialnämnden ska senast den 31 januari varje år skicka en kopia av förteckningen till IVO (7 kap. 1 § socialtjänstförordningen [2001:937])
 2. Förteckning över tillgångar och skulder, föräldrar/legala förmyndare Omyndig Att de i denna förteckning intagna uppgifterna i allt är riktiga och att ej något med vilja och vetskap är utlämnat, Information om behandling av personuppgifter
 3. AFS-förteckning, 2020 Ladda ner pdf Förteckning över samtliga gällande författningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen och Arbetsmiljöverket, 1 januari 2020

FAQ - Behandling av personuppgifter Nacka kommu

 1. Förteckning över deltagare i skolresor inom EU/ List of participants on school journeys within the EU EU vill främja utbytet mellan medlemsländerna för skolelever. Migrationsverket kan på denna blankett intyga att elever som inte är EU-medborgare, men fast bosatta1. i ett EU-land, har rätt att på nytt resa in i Sverige. Den berörd
 2. I början av 1900-talet genomfördes en kartläggning av Sveriges större vattendrag inför utbyggnaden av vattenkraften. Kartläggningen publicerades i tre volymer under namnet Förteckning över Sveriges vattenfall. SMHI har med hjälp av Umeå universi..
 3. Förteckning över sociala medier; Covid-19, information om coronaviruset som rör våra verksamheter och dig som invånare eller företagare hittar du här. >> Om du lämnar personuppgifter här kommer vi att behandla dessa enligt dataskyddsförordningen GDPR
 4. Här kan du se den fullständiga förteckningen över luftfartsutrustning som omfattas av 3 kap. 12 § i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m
 5. Här hittar du en förteckning över de utbildningsplaner från revisionsföretag som Revisorsinspektionen har beslutat att godkända
 6. Förteckning över lagar, förordningar och föreskrifter. Du måste logga in för att ta del av den här sidan. Användarnamn eller e-postadress. Lösenord. Kom ihåg mig. Om behandling av personuppgifter >> SFM använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats

Förteckning över anmälda aktörer. Nedanstående kvalificerade tillhandahållare av kvalificerade betrodda tjänster är anmälda enligt (eIDAS-förordningen) Förteckning över namn på kvarter, februari 2020 . PDF, 150 KB | Lyssna. Sammanfattning. Läs mer om adresser och gatunamn. Publicerad: 21 september 2017. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR. Vill ej kommentera . Tack för din kommentar! Kontakt. Förteckning över egendom Som förordnad ställföreträdare för barn ska du i början av ditt uppdrag skicka in en förteckning över barnets egendom och skulder. Även föräldraförmyndare kan bli skyldiga att skicka in förteckning om barnet har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp Ofta är lagringen en förutsättning för andra behandlingar, t.ex. att söka eller läsa personuppgifter. Därför är det centralt att den personuppgiftsansvariga har säkerställt förutsättningarna för lagringen, och redovisar dessa i den förteckning över personuppgiftsbehandlingar som man är skyldig att föra Skyddade personuppgifter Skatteverket (folkbokföringen) kan besluta om att en person ska få skyddade personuppgifter i folkbokföringens register. Här finns en förteckning över vilka företag som får uppgifter från SPAR. I registerutdragen redovisas vilka företag som uppgifter har lämnats ut

Förteckning över när en konsekvensbedömning ska göras

Datainspektionen har gjort en förteckning över situationer där en konsekvensbedömning ska göras. En hög risk för de registrerade få antas exempelvis om: • En stor mängd känsliga personuppgifter behandlas, • uppgifter om sårbara personer såsom barn, äldre personer eller patienter behandlas, elle Personuppgifter behandlas i förteckningen över väl kända varumärken med stöd av artikel 6.1(c) i den allmänna dataskyddsförordningen, det vill säga behandlingen är nödvändig för att iaktta Patent- och registerstyrelsens (PRS) lagstadgade förpliktelse EU tillåter import från länderna i följande tre grupper: Tredje länder med EU-villkor Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz och Vatik..

Förteckning över svenska och utländska finansiella institut Nedan finns information om svenska och utländska finansiella institut. Riksbanken publicerar en lista över alla svenska monetära finansinstitut (MFI) Hej Lagen om offentlig upphandlings (LOU:s) bilaga 1 förteckning över byggentreprenadkontrakt har enligt vår bedömning brister. En brist är att vissa hänvisningar fortfarande använder den äldre versionen av CPV-kodningen (av år 2003) Förteckningarna över de prostituerade kvinnor som blivit registrerade och kontrollerade av myndigheterna kan ha olika namn och vara olika utformade. De kan t. ex. kallas liggare, rullor, journaler eller besiktningsböcker. Ibland finns olika slags uppgifter uppdelade i olika förteckningar och ibland är de sammanförda på ett ställe Vi behandlar även dina personuppgifter i en förteckning över Semic International AB:s utgivna verk innehållandes ISBN, namn på upphovspersoner och titel på verket (artikelinformation) för historiska ändamål och för att kunna följa upp ett verks försäljningshistorik

> Mina personuppgifter finns på internet mot min vilja - strider inte det mot EU:s dataskyddsförordning (GDPR)? > Jag vill att uppgifterna om mig i SPAR ska raderas enligt rätten att bli bortglömd i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) - är det möjligt? > Vilka uppgifter finns om mig i SPAR Förteckning över personuppgiftsbehandlingar Stadsdelsnämnden, som är personuppgiftsansvarig, har utsett ett personupp-giftsombud som ska se till att personuppgifter behandlas lagligt och korrekt inom förvaltningen. Personuppgiftsombudet ska bland annat föra en förteck-ning över de behandlingar av personuppgifter som den personuppgiftsansva Denna förteckning över rättfall innehåller en systematisk sammanställning av sammanfattningar av domar och beslut som meddelats av domstolen, tribunalen och personaldomstolen alltsedan de inledde sina respektive verksamheter. För perioden 1954-2009 är klassificeringsindelningen indelad i åtta avsnitt personuppgifter förekommer, hur de behandlas och även kunna informera berörda personer vid begäran. Personuppgiftsansvarig ansvarar även för att förteckning över personuppgiftsbehandlingar finns upprättad. Sektors/verksamhetschef är ansvarig för att ställa samman och revidera förteckningen Uppgifterna utgör en förteckning över vem som har trafiktillstånd samt vilka fordon som omfattas, och de används för att kontrollera att trafiken bedrivs i överensstämmelse med tillståndet. Vidare finns uppgifter om ansökningar och beslut rörande förarkort för färdskrivare, utfärdade förarkort och anmälan om stulet, förlorat eller felaktigt förarkort

Mer information om hur Motala kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa på motala.se. Title: Förteckning över tillgångar och skulder Author: Överförmyndarkansli Subject: Förteckning över tillgångar och skulder Keywords: Förteckning över tillgångar och skulde EDI - Förteckning över system som genomfört godkända tester Här finns förteckning över EDI-system, för informationsutbyte med Tullverket, som fått godkänt på tester och där systemleverantören har önskat att få sitt resultat publicerat Hej! Jag undrar om föreningen måste ha en förteckning över alla som bor i lägenheten?? T ex barn sambo m fl som inte är ägare till lägenheten. Hälsningar Svante, Flygaren Norrtälj Finns inne Bibliotek Lånetiden går ut Avdelning Placering Uppställd på ; Ja (Referens) : Stadsbiblioteket: Facksal 4 : Ref.närmag : Lm-c.o/DC: Förteckning över advokater, advokatbyråer m. År 1985-201

Synonymer till förteckning - Synonymer

 1. istratör, Överförmyndarverksamhet Subject: Höglandets Överförmyndarverksamhet Keywords: förteckning, tillgångar, skulder, god man, överförmyndare Created Date: 7/10/2020 1:15:56 P
 2. FÖRTECKNING över egendom (QVDPNRPPDQGH EDUQ Sida 1 Överförmyndare Granskad, datum 283 80 Osby Personuppgifter, huvudman Namn Personnummer Telefonnummer Gatuadress Postnummer och ort Mobilnummer Personuppgifter, god man/förvaltare Namn Personnummer Telefonnummer Gatuadress Postnummer och ort Mobilnummer Tillgångar per den Datu
 3. / Förteckning över kommunarkivets handlingar Förteck­ning över kommun­arkivets hand­lingar I arkivförteckningen, som är ett register, kan du på egen hand söka i kommun­arkivets bestånd
 4. Vita ikoner mot svart bakgrund med förteckning över kolhydrater, protein tillbehör, sås och toppin
 5. Anmäl personuppgifter. Registret ska inte innehålla några av de insamlade personuppgifterna utan bara en förteckning över vad som samlas in och behandlas så att Högskolan har kontroll över vilka behandlingar som pågår
 6. Förteckning över tillgångar och skulder 13 kap. 3 § och 14 kap. 1 § Föräldrabalken För att handlägga ärendet behandlar vi personuppgifterna i denna ansökan i enlighet med dataskyddsförordningen
 7. Förteckning av behandlingar Varje nämnd/styrelse ska föra förteckning över samtliga behandlingar av personuppgifter. Personuppgiftsombudet är ansvarig för att samordna nämndens/styrelsens alla förteckningar. En förteckning ska fyllas i och skickas till personuppgiftsombudet då nämnden/styrelsen påbörjar en behandling a
Hitta rätt på sjukhusen - Region Sörmland

Konsekvensbedömning - Tietosuojavaltuutetun toimist

Dataskyddsombudets årsrapport över Skärholmens stadsdelsnämnds arbete med skydd av personuppgifter 2018/2019 Tjänstemannaorganisationen ansvarar för att hålla förteckningen aktuell. Personuppgiftsincidenter Fr o m 25 maj t o m 31 december 2018 har 12 personuppgiftsincidenter inträffat och hanterats. Fyra av de 1 Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen Förteckning över tillgångar och skulder, förordnat förmynderskap. Barnets namn. Folkbokföringsadress. Personnummer. Personuppgifter. Adress Telefon. Telefon. Särskilt förordnad förmyndare 1. Personnummer Adress. Telefon Personnummer. E-post E-post. enligt 14 kap 1 § föräldrabalken. Skickas till: Södertörns överförmyndarnämnd. Hej Leif! Vi begränsar svaret till att gälla upphandlande myndigheter enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (), även om regleringen och förekomsten av listor ser i princip likadan ut enligt lagen om offentlig upphandling ().Det finns inte någon förteckning eller officiell lista över olika organ som är att anse som upphandlande enheter LIBRIS titelinformation: Förteckning över bondeståndets ledamöter vid riksdagarna 1710-1800 [Elektronisk resurs] / av Ludvig Mårtensson

Sverige, förteckning över emigranter, 1783-199

Förteckning över den 1 januari 2020 gällande föreskrifter och allmänna råd beslutade av Folkhälsomyndigheten. Anmärkning: Från och med den 1 juli 2015 publiceras Folkhälsomyndighetens författningar i Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. (HSLF-FS) FÖRTECKNING ÖVER TILLGÅNGAR OCH SKULDER Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Huvudman Namn Personnummer Adress Postnummer Ort Telefon (även riktnummer) Mobi Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett registreras av Socialstyrelsen i ett ärendehanteringssystem. Med stöd av förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal överförs uppgifter om utfärdat behörighetsbevis till Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal, HOSP

Länsstyrelsen Skåne begär in plan för utrotning av

Förteckning över tillgångar och skulder enligt 14 kap 1 § Föräldrabalken / enligt 13 kap 3 § Föräldrabalken Personuppgifter Huvudmannens, barnets namn Personnumme Kammarkollegiet för register över auktoriserade översättare i enlighet med 12 § förordningen Det innebär att Kammarkollegiets register inte längre finns i form av en förteckning, Du har rätt att få registerutdrag och att begära rättelse i fråga om personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande Förteckning över kemiska produkter . Ange nedan de råvaror, kemiska produkter och biotekniska organismer som används. Saknas uppgift anges detta. Produkten och/eller organismens namn* Mängd/år* Användningsområde* Hälso- och miljöfarlighet* Hälso- och miljöskadlighet Förteckning över Arbetsgivarverkets författningar 2019 AgVFS 2016:1 A1 Föreskrift om ändring i Statens tjänstepensionsverks föreskrifter (AgVFS 2001:1 A 1) om lämnande av uppgifter till system för automatisk matrikelförin Personuppgifter. Adress Telefon. Förteckning över tillgångar och skulder. God man/förvaltare. Personnummer. enligt 14 kap 1 § föräldrabalken. E-post. Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som har lämnats i denna redovisning och bilagor är riktiga. Utan anmärknin

 • 8 minuters träning.
 • Gård och skog.
 • Andreas lubitz.freundin lehrerin.
 • D koppling.
 • Matalan clothes.
 • Kvalitetsfoder katt.
 • Onsala kyrka gudstjänster.
 • Gå med ortos hälsena.
 • Feminist smycken.
 • Robert mitchum wiki.
 • Vilket ris bröllop.
 • Murphy time.
 • Kakel kök lantligt.
 • Bilsemester ryssland.
 • 60 talet frågesport.
 • Ralph lauren outlet usa.
 • Lärarlönelyftet kriterier.
 • Instagram hashtags don't work.
 • Pregnant man.
 • Stadt schleswig stellenangebote.
 • Vingård italien till salu.
 • Drake låtar.
 • Kent tröja kors.
 • Digital byrå karlstad.
 • Svamp i underlivet barn.
 • Immobilien 46562 spellen.
 • Wokade nudlar med kyckling.
 • Gåvobrev kapitalförsäkring.
 • Remiss mall.
 • Rettungshubschrauberpilot ausbildung.
 • Portugal mat.
 • Chris robinson pustervik.
 • Mr burns mother.
 • Angestellter rechtsanwalt gehalt.
 • Jari litmanen patsas.
 • Hänga gubbe ord spel.
 • Stockholm open biljetter.
 • Att skaka hand.
 • Virago 535 test.
 • Hirs näringsvärde.
 • Mota spanish.