Home

Concerta viktuppgång

Concerta ADHD Cente

 1. Concerta innehåller 54 mg metylfenidathydroklorid. Förutom metylfenidat innehåller Concerta butylhydroxitoluen (E321), cellulosaacetat, hypromellos (E464), koncentrerad fosforsyra , poloxamer 188, polyetenoxider 200K och 7000K, povidon K29-32, natriumklorid, stearinsyra, bärnstenssyra, svart järnoxid (E172), gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172, endast i 27 och 54 mg-tabletterna)
 2. En vecka på Concerta har förstört allt för mig 13 svar fuckmybrain 2020-09-02; Ifokus stängs ner 0 svar Nina 2020-09-01; Ocd 1 svar lovtin 2020-08-26; Nekas medicin 16 svar vanellie 2020-08-12.
 3. Concerta skrivs oftast ut i första hand efter man fått diagnos och i samråd med läkare med specialkompetens inom området får prova medicin för ADHD. Tjejer fortsätter i regel inte med concerta utan byter sedan till ritalina som har en annorlunda sammansättning och är till skillnad från concerta som är en depåtablett, direktverkande och håller i ca 4 timmar

concerta åt jag i ca 2,6 år , ibörjan så försvann hungerkänslorna, ca första halvåret så ja en mindre vikt minskning , ,det som är en grej i det hela att man typ glömmer bort att äta fokusering på annat viktigt att dosen är rätt inställd Concerta innehåller 54 mg metylfenidathydroklorid. Övriga innehållsämnen är: butylhydroxitoluen (E321), cellulosaacetat, hypromellos (E464), koncentrerad fosforsyra , poloxamer 188, polyetenoxider 200K och 7000K, povidon K29-32, natriumklorid, stearinsyra, bärnstenssyra, svart järnoxid (E172), gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172, endast i 27 och 54 mg-tabletterna) Concerta används för att behandla ADHD, ADD och uppmärksamhetstörning när terapi och andra insatser inte är tillräckliga. Läs mer: Testa dig för ADHD ADHD står för attention deficit hyperactivity disorder och ADD är egentligen samma sjukdom fast utan det hyperaktiva tillståndet Så jag fick prova Concerta först, lägsta dosen. Varför jag valde concertan var för att den håller i sig länge, den är mer trögstartad men långvarig och jämn under dagen. Jag åt den en 1,5 månad och kom upp på en dos på 18 mg x 2 som tas på morgonen. Jag kände noll. Den enda som skedde var att jag blev väldigt arg av mig Fördelen med Concerta och Ritalin är att den funkar en dag och sedan försvinner den ur kroppen (nästan iaf), vilket gör att man mycket snabbt märker om man mår bra på den. Jag hade dålig matlust en vecka ungefär och fick Primperan mot det, sen dess tror jag inte jag har någon bieffekt av Concerta

HUR SER NORMAL TILLVÄXT UT? Barnets tillväxt följer i princip en tillväxtkanal på tillväxtkurvan (SD-score). För det friska barnet ska tillväxten kunna relateras till föräldrarnas längd. Smärre avvikelser kan vara kopplade till svårigheter att mäta barn men så fort en avvikelse omfattar mer än ett mättillfälle finns ofta en påvisbar orsak.Förutsättningarna för att. Adhd concerta Sön 3 mar 2019 19:05 Läst 0 gånger Totalt 130 svar. Anonym (Ma) Visa endast Sön 3 mar 2019 19:05. Concerta fungerar iaf jättebra och man vill ju helst ta sådant som är lagligt, om man nu ska knarka. För jag anser ju fortfarande att allt sådant där är knark. Det blir ju inte mindre knark för att det är lagligt, men jag får ju iaf inte åka polisbil om någon polis hittar min Concerta-burk i väskan. Bra det, ju. Nä..

Concerta - Viktuppgång? Bokstavsfolk iFoku

Patienterna bör informeras om tecken på hyponatremi som t ex huvudvärk, illamående, kräkningar, vätskereduktion och viktuppgång. Vid allvarlig hyponatremi kan kramper uppträda. En nyhet i behandling av nokturi, förenad med nattlig polyuri är könsanpassad dosering av desmopressin (Nocdurna), 25 mikrogram för kvinnor och 50 mikrogram för män Ritalin och Concerta är redan föremål för försiktighetsåtgärder i samband med förskrivning, i och med att de är beroendeframkallande medel. Men, näst längst ner i stycket om rapporterade biverkningar, kan det även läsas plötslig död Concerta anvendes til behandling af forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet (ADHD).Concerta bør kun anvendes, når behandlingen er indledt af en læge med særligt kendskab til behandling af ADHD 2) du upplever en onormal viktuppgång (som inte kan förklaras med din normalvikt innan din sjukdom) och i detta fall kan det vare en negativ bieffekt av din fluoxetin medicinering. Vill du veta mer om antidepressiva läkemedel och viktproblem så läser du mer här. Fluoxetin vid graviditet samt amnin

Eat, Love And Pray - Viktnedgång och concerta

 1. ABILIFY innehåller den aktiva substansen aripiprazol och tillhör en grupp läkemedel som kallas antipsykotiska läkemedel. Det används för att behandla vuxna personer och ungdomar från 15 år och uppåt som lider av en sjukdom som kännetecknas av att personen hör, ser eller upplever saker som inte finns där, är misstänksam, tror felaktiga saker, talar och beter sig inkonsekvent samt.
 2. Betablockerare, β-blockerare, är läkemedel som skyddar hjärtat mot stresshormoner som adrenalin och noradrenalin som utsöndras genom aktivitet från det sympatiska nervsystemet.De motverkar därigenom högt blodtryck och är speciellt lämpliga om man samtidigt har kärlkramp (angina pectoris) eller har haft hjärtinfark
 3. Köp Concerta depottablett 18 mg hos Apoteket - Råd online och trygga betalningar. Handla online eller i buti
 4. Ved skift fra et ikke-depot methylphenidatpræparat gives Concerta i en dosis svarende til doseringen af ikke-depot præparatet efter følgende anbefalinger: ved 5 mg 3 gange dgl. skiftes til Concerta 18 mg 1 gang dgl. ved 10 mg 3 gange dgl. skiftes til Concerta 36 mg 1 gang dgl. ved 15 mg 3 gange dgl. skiftes til Concerta 54 mg 1 gang dgl

Neuroleptikum (lat. plur.: neuroleptika, kallas även antipsykotika) är en grupp läkemedel av typen psykofarmaka som används mot allvarliga psykoser, till exempel vid schizofreni.. Neuroleptikapreparat är inte vanebildande men den som drabbats av någon sjukdom med psykos anses behöva dem för att kunna hantera sina symtom och leva ett bra liv med sin sjukdom Hej Har en son på 9 årsom har ADHD. Sonen äter 54 mg concerta. Nu tycker läkaren på Bup att vi ska prova risperdal ihop med conserta. Är det någon som har erfarenhet av att använda båda. Hon säger att det är ganska vanligt. Concertan är mot att höja hans koncentration och risperdalen skulle vara mot hans dåliga impulskontroll Concerta brukes ikke til behandling av ADHD hos barn under 6 år eller ved oppstart av behandling hos voksne. Når behandling er startet i yngre alder, kan det være hensiktsmessig å fortsette med Concerta når du blir voksen. Legen vil informere deg om dette. Hvordan det virker

viktminskning/concerta Psykologi iFoku

Hemleverans av Concerta depottablett 36 mg hos Apoteket - Råd online och trygga betalningar. Telefon 0771 - 450 45 Concerta® 18 mg depottabletter Concerta® 27 mg depottabletter Concerta® 36 mg depottabletter Concerta® 54 mg depottabletter metylfenidathydroklorid Namnet på det här läkemedlet är Concerta. Det innehåller den aktiva substansen metylfenidathydroklorid. I den här bipacksedeln kommer även benämningen metylfenidat att användas

Vid hjärtsvikt orkar inte hjärtat pumpa så mycket blod som kroppen behöver. Det kan bero på att hjärtmuskelns förmåga att dra ihop sig är försvagad Jag tar Concerta, och jag läste på ordentligt om denna medicin innan jag bestämde mig. Jag resonerade som så att; om mitt liv blir bättre med Concerta, så är det värt om medicinen kanske förkortar mitt liv några år. Dö ska vi ju alla, så småningom. Men läs på och avgör själv, du ska inte lita på andra än dig själv Anorexi, minskad aptit †, måttligt reducerad viktuppgång och längdtillväxt under långvarig användning hos barn* Psykiska störningar* Sömnlöshet, nervositet. (Concerta® 54 mg depottabletter). Detta kan anses gälla även andra styrkor i produktfamiljen Ritalina, Concerta och Strattera är sådana preparat. Ritalina och Concerta är narkotiska ämnen (metylfenidat), i samma narkotikaklass som amfetamin och kokain, ämnen som har hög missbrukspotential , och med i stort sett samma verkan viktuppgång! •Litium: Äldre Concerta Ritalina Rekommenderad behandling av kronisk vakenhetsstörning. Amfetaminbehandling

utebliven viktuppgång. Vid biverkningar kan koncentrations-bestämning övervägas. Cymbalta (Duloxetin) Förstahandsval. Ok Neuroleptika. Zyprexa Ok ≤ 20 mg/d Obs: dåsighet, matningssvårigheter, utebliven viktuppgång Risperdal ≤ 8 mg/d. Olanzapin. Haldol. Ok . Obs: dåsighet, matningssvårigheter, utebliven viktuppgång. Stimulerande. ADHD Medicin, Attentin och Metamina överst (concerta mörkrött) Indikationer Dexamfetamin är avsett för barn och ungdomar i åldern 6 till 17 år som del av ett omfattande behandlingsprogram mot ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt Muntorrhet är starkt kopplat till det allmänna hälsotillståndet och är både speciellt uttalat och besvärligt hos sjuka, funktionshindrade och äldre. Läs.. När du hämtar ut ditt recept på apotek blir du ofta erbjuden ett likvärdigt men billigare läkemedel. Detta kallas generiskt utbyte. Läkemedel byts ut för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel, varken patient eller samhället

Concerta® - FASS Allmänhe

Äggstockscancer, som även kallas ovarialcancer, är en allvarlig cancersjukdom. Tack vare ökad kunskap hos vården, förbättrad kirurgi och tillgången till flera olika typer av behandling kan man idag leva längre med sin diagnos än tidigare Concerta kalla fötter. Provided to YouTube by [Merlin] Playground Music Scandinavia Kalla fötter · Eric Gadd Fiende eller vän ℗ King Island Roxystars Recordings AB Released on: 201.. SKANDAL! att ingen har dokumenterat detta kulturarv tidigare.Texten *finns* juh inte ens på internet (enligt google Ginsberg har fått betalt för att leda flera andra av Janssens välutformade prövningar. ADHD-medicin som Concerta och Ritalin innehåller inte amfetamin, det innehåller, om vi ska dra det över en kam, ett amfetaminliknande ämne, vilket i sig inte är sant heller. Det innehåller ett centralstimulerande preparat som heter Metylfenidat och ersätter substanser i hjärnan som en person med ADHD inte själv klarar av att tillverka Concerta kan potentiellt orsaka hjärtattacker, stroke och även plötslig död hos personer som lämnar dessa frågor obehandlade. Sådan bruges Holistisk helbredelsesmetoder for allergisk rhinitis . September 4 svällande extremiteter och snabb viktuppgång • Utebliven viktuppgång kan förekomma • Läkaren kommer noga att följa ditt barns utveckling med avseende på vikt och längd, samt hur väl ditt barn äter • Om ditt barn inte växer som förväntat kan läkaren avbryta behandlingen med Attentin under en kort tid. Operation. Tala om för din läkare om ditt barn ska genomgå en operation

Concerta dinamedicine

Concerta/Ritalin Isabella Löwengri

Pratade med läkaren om det igår när vi diskuterade biverkningarna, att det inte kändes bra alls att den kunde ge viktuppgång som biverkning. Hon sa då att eftersom concerta tog bort mina hungrekänslor behöver det inte betyda att zyprexa gör mig onormalt hungrig. Att det slår ut varandra typ. En läsare skrev ett mail till mig angående sin tabletter Paroxetin Actavis: Tabletterna - Paroxetin Actavis - ändrar ens personlighet. Jag vet inte om det bara är jag, men när jag har trappat ner på mina tabletter så brukar jag bara få yrsel å dålig mage dom första veckorna.

Concerta biverkningar i början Biverkningar av Concerta i början - bokstavsfolk . Biverkningar av Concerta i början - Är på dag 2 med Concerta 18 mg och igår kände jag mig faktiskt bra ganska direkt men fick ångest. Eventuella biverkningar 5. Hur Concerta ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar. 1 Concerta Viktuppgång. ADHD and Sleep Problems: How to Treat ADD-Related Insomnia. Attentin Dexamfetamin Ny ADHD Medicin | ADHD Center. Concerta. Jsg äter concerta 54+54 mg varje morgon och den har hjälpt mig otroligt mycket. Kommer ur min lilla bubbla där jag ofta fastnar och kommer ingen vart med något ; hushållssysslor, ta mig upp från sängen, handla, vara trevlig mot folk, orka ut på massa saker med vänner osv.

Concerta (Metylfenidat) - regler m m : Aspergare och

Viktuppgång Är det vanligt med viktuppgång när man börjar med Rituximab? Magen har blivit stor och spänd. Tog första dosen för 4v.. Svar: Nej, det är inte vanligt. Beskuret foto av nataliej Hej! Jag är mamma till en kille på 20 år som när han förra hösten fick en depression. Vi förstod inte detta förrän till vårvintern då han fick läkarkontakt och medicin

Tillväxtavvikelser, utredning - Internetmedici

 1. Viktuppgång ca 30kg, isoleringen ökade, läkarbesöken avtog och enbart telefonkontakt var det som behövdes för sjukskrivning och recept. Detta pågick i över 2 år - medicin och sjukskrivning utan samtalsterapi, det är inte ok
 2. iFokus är ett nätverk av intressesajter om allt mellan himmel och jor
 3. familj och vänner kände inte igen mig och de värsta - försök till självmord. Jag har aldrig någonsin haft sånna tankar! och sen en kväll svallde jag 100st
 4. läkare

Adhd concerta - familjeliv

 1. - Centralstimulerande metylfenidat (Methylphenidate/Concerta, Ritalin, Medi- - kinet, Equasym) Vanliga biverkningar av valproat är trötthet, illamående, diarré, viktuppgång och håravfall. När man planerar behandling av bipolär sjukdom hos flickor ska man tänka på att valproat kan ge biverkningar i form av mensrubbning samt polycys
 2. mage skötte sig inte jag jag gick ner 13 kg fick kramper i magen efter de
 3. ska vätskemängden är att placera benen i högläge
 4. Preparatinformation - Methylphenidate Sandoz, Depottablett 36 mg (Vit, rund, filmdragerad tablett (diameter 10 mm) med en öppning för frisättning (synlig, liten, rund öppning) på ena sidan.) | Läkemedelsboke

Någon som har erfarenhet av Lyrica? Hjälper den mot ångest på samma sätt som bensodiazepiner? Har hört att den är beroendeframkallande som satan men.. Sedan jag började med Zyprexa och litium (somna) och Concerta, Lamictal, litium (vakna) har jag normal dygnsrytm. Senast redigerad av MsTibbs 2011-05-04 14:48:27, redigerad totalt 1 gång Numera finns en ny melatonin baserad medicin Valdoxan oxå, mot depressioner orsakade av sömnbrist. Ej viktuppgång och sexstörningar som med. Vad jag menar med att Efexor och Remeron förstörde mitt liv är, jag mådde bättre utav dem. Hur menar jag nu egentligen? Jo, effekten på mig var att de tog bort mitt känsloliv, jag blev kall, iskall inombords, kunde inte hantera några känslor alls egentligen. De tog även bort all motivation till allt plus all denna viktuppgång Anorexi, minskad aptit, måttligt reducerad viktuppgång och längdtillväxt under långvarig användning hos barn * Psykiska störningar * Sömnlöshet, nervositet. Anorexi, affektlabilitet, aggression *, agitation *, ångest *, depression *, irritabilitet, onormalt beteende. Concerta ® Depottablett 54 mg.

Concerta, Strattera, Metamina, Ritalin etc : Aspergare och

Denna sida har en lista över biverkningarna för sertralin. Biverkningar sertralin, det kan också vara intressant att läsa mer utförlig information om sertralins biverkningar på den här sidan. Läs här för information om sertralins biverkningar ️ Kosttillskotten som hjälper mot biverkningar. Lista över sertralins biverkningar. Här följer de listade biverkningarna för sertralin Det som hände mig när jag tog Concerta var att jag fick blodrusningar, värmeattacker, huvudvärk, illamående, blev fruktansvärt törstig och svettades som en gris. Dessutom gick min puls upp till över 100 och mitt blodtryck steg. Sedan fick jag Amfetamin, det var något bättre men jag var fortfarande väldigt törstig samt att jag svettades

Fråga: Concerta och sertralin? - Netdokto

Personliga erfarenheter av sertralin. Här kan du lämna en kommentar och dela med dig om dina erfarenheter och tankar av sertralin.Berätta vad du har upplevt, hur du mår och hur du har påverkats, positivt eller kanske av olika biverkningar du har drabbats av. Kosttillskotten mot depression Du är inte ensam Alldeles nyligen, efter mitt besök hos psykiatrikern, fick jag medicinen Mirtazapine Krka 15mg utskriven. För att göra en lång historia kort så skulle jag trappa ner med min concerta (det visade sig att jag inte led av ADHD) och istället ta antedepressiva innan sängs, Mirtazapine alltså. I min totala hypokondriska förvirring sökte jag mig senare in på nätet och blev minsann. Ängeln skulle prata med mig om Concerta. Jaha?!? Hur lång kan en sån pratstund bli tänkte jag, men sa inget. Ingenting Två timmar kröp sin väg. Samma sköterska låser upp cell-dörren och meddelar med allvarlig stämma att Doktor Frans Rücker ska komma i morgon för att prata med mig om Concerta

Biverkningar concerta Bokstavsbar

Gå upp i vikt med rätt träning och rätt gainer. Vi har gainer för viktuppgång En speciellt vanlig biverkan är viktuppgång. (Concerta) finns i 18 och 36mg.Amfetamin (Metamina) har likartade biverkningar. Det finns i tabletter på 5 mg. Från 2,5-5 mg kan dosen ökas till 20 mg per dag. Ett nytt alternativ vid ADHD är atomoxetin (Strattera)

Köp Concerta Depottablett 27 mg Metylfenidat 30 styck på

Preparaten är av typen Concerta, Strattera, Ritalin, Medikinet och Equasym Depot. Den verksamma substansen i dessa är metylfenidathydroklorid Enligt Socialstyrelsen är det främst minskad viktuppgång, försämrad matlust och sömnsvårigheter och iland ont i magen Medan de tricykliska medlen ofta orsakar muntorrhet och ibland yrsel, trötthet, förstoppning och viktuppgång, ger SSRI-preparaten oftare illamående, diarré och huvudvärk. Sexuella problem är vanliga vid behandling med SSRI-medel liksom med det nyare preparatet venlafaxin men förekommer också vid behandling med tricykliska antidepressiva Så jag slutade med Concerta och har börjat få ner hans frustrationsnivå igen. Läkaren vill nu att han ska ta Risperdal och senare ta ngt annat CS. Jag vet inte vad jag ska göra, han är redan lite överviktig (svårmotiverad att röra på sig) och en av biverkningarna är viktuppgång. Tacksam för synpunkter! Sva Är medicinen man tar effektiv och ger lindring vinner man mer än man förlorar, man får inte alla biverkningar som står, övervikt och den ökade hungern är ett problem , jag äter numera innan 20.00 och är i ett mättat skick när jag tar medicin 20.00, 22.00 till 23.00 viktuppgång är en väldigt vanlig biverkning av de flesta sorters neuroleptika. jag åt clozapine för ett par år sen, men slutade innan jag ens hade kommit upp i dos för när jag låg på 100mg var det som att jag var aspackad när jag vaknade på morgonen. sluddrade och vinglade och höll på

Psykmediciner jag har testat. Abilify (Aripirazol), neuroleptika - Biverkningar: Apati, känslokyla, tillbakadragenhet https://www.fass.se/LIF/product?userType. 0+ 16:08-dieten 16:8 16:8-dieten 5-HTP 5:2 5:2-dieten 50 plus 5htp 70 plus 8/800 a-vitamin abnolldieten abnollmetoden abort absorbtionsfrämjande acceptans acesulfam K acetylkolin äckel acne adaptogen ADD åderbråck ADHD adhd-diagnos adhd-medicin adrenastress adrenawhole afte ägg ägglossning ägglossningstest aggression äggstockscancer agnus castus AIP AIP och levaxin AIP-kost akne akne. Hej Zarah!God fortsättning på julen.Jag gick hem från jobbet 21/11 som medicinsk sekreterare på en vårdcentral. Hade kraftig panikångest och var ledsen och slutkörd både privat och från jobbet, då arbetsmiljön är kaotisk för hela vårdcentralen. Har nu kommit in i ett någorlunda lugn tycker

Concerta effekten - Malix

Two classical girl pianists can't help bopping when they hear boogie woogie piano for the first time 25M views for Mary Poppins: https://www.youtube.com/watc.. Huvudvärk, illamående och viktuppgång. Om du har tagit läkemedlet i kortare tid än en månad brukar det gå att sluta direkt utan att riskera att få besvärliga biverkningar ; Ger ingen viktuppgång! Detta var den otäckaste medicin jag nånsin ätit, med viktuppgång, fruktansvärt konstigt humör och konstant trött Så jag slutade med Concerta och har börjat få ner hans frustrationsnivå igen. Läkaren vill nu att han ska ta Risperdal och senare ta ngt annat CS. Jag vet inte vad jag ska göra, han är redan lite överviktig (svårmotiverad att röra på sig) och en av biverkningarna är viktuppgång. Tacksam för synpunkter! Svar Svår Har tyvärr provat Concerta med psykos som resultat. påverkar produktionen av sköldkörtelhormonet negativt. det är en av de vanligaste biverkningarna tillsammans med viktuppgång och magproblem!!! den är väl beprövad och gammal medicin dock. pålitlig Dålig viktuppgång, dålig aptit eller matvägran. Feber och/eller kräkningar. Analfissurer, prolapser, dos inför speciella tillfällen, kan hjälpa en del barn. I vissa fall kan ges behandling med metylfenidat (Concerta® etc) Referenser. Mattsson S & Nevéus T (red), Sängvätning och annan inkontinens hos barn. Studentlitteratur, Lund.

Kreatins funktion i kroppen. Kreatins huvudsakliga funktion i kroppen är att fungera som en energibuffert i form av kreatinfosfat (PCr).Precis som de flesta andra reaktioner i kroppen så är reaktionen PCr till fosfat och kreatin (Cr) en jämviktsreaktion vilket innebär att det i kroppen även alltid finns en andel fritt kreatin Han tar Concerta för hans adhd och Risperdal för hans depressioner. Losec var han tvungen att ta efter två dagars uppehåll, Blir inte mycket till semester då. Så nu är jag förberedd på viktuppgång igen tyvärr. Har hittills gått ner 1,5 kg, men går upp direkt av stress Study 27 psykofarmaka flashcards from Julia F. on StudyBlue

 • Nederman huvudkontor.
 • Tatort heute wiederholung.
 • Byta batteri klocka stockholm billigt.
 • Bmw online shop.
 • Adam lundgren filmer.
 • Remiss mall.
 • Släktträff inbjudan.
 • Houri.
 • Philips xtreme vision h7 130.
 • Xbox original kontroll.
 • 1937 års psalmbok.
 • Getec arena parken.
 • Tanzen für kleinkinder dortmund.
 • Fältspat flour.
 • Varma stövlar dam.
 • Är sharkspeed bra ?.
 • Hulk ausmalbilder.
 • Vad betyder gentleman.
 • Pulserar i rotfylld tand.
 • Onus synonym.
 • Tvärsan lek.
 • Norska språket youtube.
 • Språklig domän.
 • Serla toapapper bal.
 • Matta 300x400.
 • M adductor longus.
 • Tornseglare läte.
 • Simple arduino projects.
 • Utgången mat på nätet.
 • Antal arbetsdagar per år 2018.
 • Hittar inte chromecast.
 • Unternehmensjurist wikipedia.
 • Orkar inte jobba längre.
 • Bästa ftx aggregatet.
 • Gerflor parkett.
 • La travel alla bolag.
 • Burg lüdinghausen öffnungszeiten.
 • Life as we know it svensk titel.
 • Dha 84 form south africa.
 • I5 vs i7 processor gaming.
 • Tv via nätverk.